Den nya avloppstunneln ska minska mängden orenat spillvatten som åker ut i Mälaren. Foto: Mostphotos

Ny avloppstunnel ska rena Mälaren

En ny avloppstunnel planeras mellan Liljeholmen och Älvsjö. Den ska minska risken för översvämningar, göra Mälaren renare och möjliggöra ny bebyggelse.

  • Publicerad 12:00, 14 jun 2021

En fyra kilometer lång avloppstunnel ska i framtiden löpa från mässområdet i Älvsjö genom Solberga, Västberga och Midsommarkransen till Liljeholmen, sydväst om Trekanten.

Stockholm Vatten och Avfall (Svoa) vill bygga tunneln för att minska mängden orenat spillvatten som leds till Mälaren. I stället ska det hamna i Henriksdals reningsverk. Dessutom kommer tunneln att minska risken för översvämningar i källare, eftersom den ska anslutas till befintliga spillvattenledningar på sex ställen.

Nya bostäder planeras

Tunneln är också en förutsättning för att staden ska kunna omvandla Älvsjö-Örby till ett område med blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och service. De ledningar som finns i dag är redan nu för hårt belastade.

Tunneln är planerad att ligga 50–80 meter under jord. På några håll påverkas dock områden ovan jord. Det gäller utkanten av Solbergaskogen, där en servicetunnel får sin mynning. Den ska också fungera som utrymnningsschakt.

Utrymningsschakt planeras även vid Mässvägen i Älvsjö,vid Västbergamotet och vid Blommensbergsvägen i Gröndal. De kommer att synas som 1,8 kvadratmeter stora luckor.

Planer på samråd

Just nu är planerna ute på samråd. Synpunkter ska vara inne senast den 21 juni. Mejla stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Skriv "Mässtunneln, dnr 2019-16196" i ämnesraden.