Ny app. Rektor Carl Johan Westman hoppas på att den nya appen kan bli en viktig del i att lösa trafikproblemet. Foto: Erik Lejdelin

Ny app kan bli lösningen på decennier av trafikkaos

Trafikaos och barn som sicksackar mellan bilar på väg till skolan. Så har det sett ut utanför Skälbyskolan i decennier. Men nu hoppas man på att ny app kan lösa problemet.

  • Publicerad 06:35, 16 nov 2021

Jag tror att vi behöver angripa det här från ett annat håll.

Novembermörkret har precis lättat men frosten ligger kvar. En bil sladdar till innan däcken får fäste. En annan gör en u-sväng, några bilar kör upp på trottoaren och blir stående på tomgång. Några barn kastar en blick över gatan innan de tar sats och springer över.

– Titta, nu bränner han på som bara den, ropar en förälder och pekar på en bil som blåser vidare längs med Fyndvägen.

Så här har det alltid sett ut på morgonen vid Skälbyskolan.

Farligt. Barn tar sig fram på Vårdkasevägen samtidigt som bilar gör u-svängar eller backar därifrån. Foto: Erik Lejdelin

En förälder som Mitt i pratar med säger att hon har haft barn på skolan i flera omgångar och att trafikkaoset sett likadant ut i alla år. Det senaste året har det till och med blivit värre.

– Jag ser dagligen hur bilister kör korsan tvärsan över gatan. Folk backar mitt över vägen och barn springer fram mellan bilarna. Det är bara en tidsfråga innan det här får en riktigt dålig utgång.

Hon säger att det inte är ovanligt att föräldrar står och skriker på varandra för att de är så irriterade.

Varit ett problem länge

Redan 2013 skrev Mitt i om hur stämningen blivit så hätsk att föräldrar gett sig på p-vakter vid skolan. Läget var så pass allvarligt att trafikpolisen behövde åka ut för att hålla ordning.

Enligt ett klagomål till kommunen har det varit ett problem i trettio år.

Rektor Carl Johan Westman tillträdde 2015 och han känner inte till hur situationen var innan, men han bekräftar att trafiken fortfarande är ett problem.

– Vi gör varje år undersökningar där vi frågar eleverna hur de upplever skolan. Trafikfrågan är fortfarande det som ger upphov till störst otrygghet. Det har varit en stor fråga för vår skola.

Värst på morgonen

Det är framförallt vid lämningarna som kaoset uppstår. Från kvart i åtta till strax efter åtta är det längs med Vårdkasevägen och de anslutande vägarna rejält med trafik. Trots flera stoppförbudsskyltar längs Vårdkasevägen är det många som stannar ändå.

– Vi är ganska stor skola och många föräldrar väljer att släppa av sina barn på väg till jobbet.

En åtgärd för att trygga vägen är den nya gång- och cykelbana längs med Skälby Gårds Väg, och en till är på gång Budkavlevägen.

Förslag på lösningar

Vissa har i klagomål till kommunen lyft lösningen om enkelriktade vägar, men enligt kommunen skulle det bara leda till mer trafik i området när fordon måste hitta andra sätt att ta sig fram. Flera lösningar har varit uppe på bordet, men man har inte kunnat landa i den rätta.

Roten till problemet är beteendet hos föräldrarna. Och nu tror man sig kunna ha en lösning.

I en app.

Skolentre. Bilar står på tomgång när de lämnar av sina barn, trots att stoppförbud gäller. Foto: Erik Lejdelin

Föräldrar delar på ansvaret

Järfälla är nämligen med i projektet "Bikable Cities" där flera aktörer samverkar för att ta fram nya innovationer som ska främja god folkhälsa, ett hållbart samhälle och minskad klimatpåverkan.

I projektet ingår en så kallad cykeltågsapp. Tanken är att föräldrar går samman och delar på ansvaret att följa barnen till skolan i gång- eller cykeltåg.

– Föräldrar i ett visst område kan komma överens och turas om vem som tar barnen till skolan, kanske en dag i veckan eller varannan vecka. Då slipper man tänka på att ta sina barn till skolan alla andra dagar, och vi slipper en massa trafik, säger rektorn Carl Johan Westman.

Måste våga något nytt

Det är just Skälbyskolan, och Skapaskolan i Huddinge, som valts ut i det här pilotprojektet. Föräldrar och elever kommer sen att få ge sina synpunkter på hur appen fungerar.

– Jag tycker att det ser ut som en spännande idé på pappret. Men sen vet man ju aldrig hur det tas emot, men jag hoppas att det fungerar. För jag tror att det här kan vara en del av lösningen. Vi har stött och blött en rad olika lösningar, men jag tror att vi behöver angripa det här från ett annat håll, säger Carl Johan Westman.

Trafikkaos. Rektor Carl Johan Westman säger att många föräldrar släpper av sin barn på väg till jobbet. Foto: Erik Lejdelin

Appen möjlig genom nytt projekt

Tillsammans med 16 partners samverkar Järfälla kommun för att lyfta cykelfrämjande åtgärder i Järfälla och Huddinge.

Projektet kallas Bikable Cities som tar ett helhetsgrepp på frågan kring cykelfrämjande åtgärder.

Projektet sammanför vitt skilda professioner och organisationer med ett gemensamt mål: att möjliggöra god folkhälsa, ett hållbart samhälle och en minskad klimatpåverkan.

Förutom appen ingår fysisk aktivtet på recept, geofencing runt skolor, cykel- och gångbroar i trä och en aktiv mobilitetsfond.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre