Hamnen i miniatyr. Ett trappa upp i kommunhuset finns en modell av Porslinskvarteret, så som det är tänkt att se ut när allt är klart. Foto: Eva Tonström

Ny ägare kan sätta fart på centrumplanerna

Framtidens Gustavsberg ska rymma 3 700 nya bostäder och ett centrum som byggs ihop med hamnen. Kommunen hoppas nu att arbetet med centrum kan ta ny fart.

  • Publicerad 08:00, 24 jul 2021

Planeringen för att bygga om och utveckla Gustavsbergs centrum, och hamnen, har pågått i många år. Mycket har redan påbörjats, till och med byggts klart, men fortfarande återstår stora ombyggnationer, framförallt av centrumkärnan.

Där har projektet stått stilla ett bra tag. En av orsakerna är att kommunen inte har varit överens med en av fastighetsägarna om hur nya Gustavsbergs centrum ska se ut, och det har stoppat upp processen, enligt Sofia Vogel, övergripande projektledare för Gustavsbergsprojektet.

– Till stor del beror det på att vi inte har haft samsyn kring hur centrumområdet bör utvecklas och det har gjort att vi fastnat lite i diskussionerna. Men nu är det en ny fastighetsägare där, så vi hoppas att det kan gå lite fortare framåt nu, säger hon.

Nya centrumhus och bostäder

Den nya markägaren heter Scandinavian Property Group. I stort är planen att riva delar av dagens bebyggelse i centrum och bygga nya butiks- och kontorshus, promenadstråk och torg. En ny genomfartsväg anläggs mellan galleriahuset och Delselius, förbi Gustavsbergsteatern, vidare till dagens uterink. På stora centrumparkeringen byggs bostäder och runt Runda Huset anläggs ett busstorg och resecentrum.

Dagens bilväg mellan centrum och hamnen stängs av, istället anläggs en ny, stor stadspark där med två nya vägar på vardera sida om parken.

När det gäller Ekvallen, och alla idrottsverksamheter som finns där, diskuteras hur det bör se ut i framtiden, om något ska flyttas, utökas eller byggas om. Inga beslut är tagna ännu.

– Det finns ett stort renoveringsbehov på både isanläggningarna och sporthallen, samtidigt som tennisen vill utöka till åtta banor, från dagens fyra, säger Sofia Vogel.

Totalt rör det sig om tio olika detaljplaner i hela Gustavsbergsprojektet, med nära 4 000 nya bostäder vilket motsvarar cirka 10 000 nya kommuninvånare. Idén är att koppla ihop områden i och runt centrum på ett bättre sätt, enligt Sofia Vogel, skapa trygghet och ett trevligare centrum. En viktig del är att bygga ihop Munkmora med övriga Gustavsberg, tillägger hon. Och utnyttja närheten till vattnet.

Parkeringsgarage kan behöva byggas

Men ett sådant här stort projekt är förstås fullt av utmaningar. Många lagkrav ska följas om hur och var det får byggas, hur man ska ta hand om dagvatten och skyfall, djur- och naturvärden och byggnader från fabrikstiden av riksintresse. Och paragraferna strider ofta mot varandra, förklarar Sofia.

– Bara Porslinskvarteren, med 1 900 bostäder, är det största området som vi har detaljplanelagt och byggt upp hittills i Värmdö. Det är många bostäder på ganska liten yta och det ställer stora krav, säger hon.

I centrumområdet behöver man ordna parkeringsplatser åt idrotten, centrumet och bostäderna, och pendelparkeringar. En idé är att bygga parkeringsgarage, men var och hur är inte klart, enligt Sofia Vogel.

Det är också många olika fastighetsägare att samarbeta med. Kommunen har dock ett övergripande ansvar för gator, vatten, förskolor, skolor, infrastruktur med gång- och cykelvägar och allmänna ytor.

En annan nöt att knäcka är hur man ska kunna bygga hus på stora Gustavsbergsparkeringen.

– Eftersom det är gammal sjöbotten är den geotekniskt svår att bygga på, säger Sofia Vogel.

Och i stora delar av Gustavsberg finns rester i marken från fabrikstiden, vilket betyder att det kan krävas sanering innan man får bygga där.

En stor modell av hela Gustavsbergsprojektet finns att se i kommunhusets reception i Skogsbo.

Utställning. En modell av det planerade, nya Gustavsberg finns att titta på i kommunhusets reception. Sofia Vogel är övergripande projektledare för alltihop. Foto: Eva Tonström

Gustavsbergsprojektet

Färdigbyggt/påbörjat:

Mariaterrassen 117 lägenheter

Strandvik seniorboende 55 lägenheter

Seglarbyn 31 lägenheter

Porslinskvarteret 1 925 bostäder, varav 1 400 inflyttade

Äventyrsleken bredvid simhallen

Närmast på gång:

Kråkberget 250 lägenheter

Stadsparken

Längre fram:

Vattentornsberget 700 lägenheter

Centrum med Ekvallen 500 lägenheter

Kvarnbergsterrassen 130 lägenheter

Bostäderna blir en blandning av hyresrätter och bostadsrätter, stadsradhus och småhus. Exakt exploateringsgrad beslutas i varje detaljplan. Alltihop ska vara klart år 2035.

Följ projektet här

Visa merVisa mindre

Foto: Eva Tonström