Nu vill Vattenfall riva kärnkraftverket

Upp till 200 lastbilstransporter med radioaktivt avfall väntas när Vattenfall vill riva Ågesta kärnkraftverk i södra Stockholm. Totalt ska cirka 1000 kubikmeter radioaktivt avfall tas omhand. På tisdag hålls ett samrådmöte.

  • Publicerad 15:59, 16 feb 2018

Ågestaverket på gränsen mellan Farsta och Huddinge var Sveriges första moderna kärnkraftverk. Reaktorn är avstängd sedan länge – men anläggningen innehåller fortfarande radioaktivt material.

Kontrolleras regelbundet

Tillsyn och underhåll görs därför regelbundet, för att bibehålla anläggningen i ett ”passivt säkert tillstånd”

Men nu vill ägaren Vattenfall ta nästa steg i avvecklingen: Rivning och nedmontering. Det innebär bland annat att cirka 1000 kubikmeter fast radioaktivt avfall ska tas omhand.

Kärnkraftverket i genomskärning, med transporttunnel.

Packas och körs iväg med lastbil

Planen är att packa och frakta merparten av avfallet med lastbil till kärnkraftsanläggningen i Studsvik utanför Nyköping. Där ska det mellanlagras i väntan på en ny anläggning för slutförvaring.

Enligt Vattenfalls egna beräkningar kommer det att krävas 150-200 lastbilstransporter med radioaktivt avfall från Ågesta.

Arbetet väntas ta åtta år. Slutmålet är att anläggningen ska bli ”friklassad” vilket innebär att nivåerna av radioaktivitet ska ligga under Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärden.

Filter ska stoppa luftburen radioaktivitet

Höga säkerhetskrav gäller för rivningen. ”Hanteringen av avfallet ska utformas så att nedskräpning och förorening av mark och dagvatten förhindras”, står det i Vattenfalls samrådshandling.

Rivningen innebär dock att luftburen radioaktivitet kan frigöras. Därför ska  ett nytt ventilationssystem med filtrering och mätning av utgående luft installeras. Rivning och packning av radioaktivt avfall kommer huvudsakligen ske inuti bergret, uppger Vattenfall.

Samrådsmöte på tisdag

Enligt tidplan kan arbetet med rivning och nedmontering börja tidigast år 2020. 30-40 personer ska arbeta med avvecklingen och det väntas ta åtta år.

Men allra först krävs tillstånd enligt Miljöbalken, vilket också innebär att samråd måste hållas med närboende och andra berörda.

Ett första samrådsmöte äger rum på tisdag kväll klockan 19 i aulan på Ågestaverket. Samrådshandlingar hittar du här.

 

Fakta

Togs i drift på 60-talet

Ågestaverket ligger i Huddinge kommun fyra kilometer söder om Farsta.

Reaktorn var i drift 1964-1974. Den försåg Farsta med fjärrvärme via ett kulvertsystem och producerade el till stadsnätet.

Anläggningen ligger innesluten i ett stålskal i ett bergrum.

När anläggningen är avvecklad och friklassad kommer bergrummet att återgå till ägaren Stockholms stad.

 

Källa: Vattenfall
Visa merVisa mindre