Nu vill även Liberalerna stoppa fotbollsplanen

Liberalerna vill nu precis som Centerpartiet stoppa den planerade fotbollsplanen i Fredhällsparken. Bakgrunden är att Ellevio måste flytta viktiga el-kablar som ligger nedgrävda i marken. – Effekten blir att planen blir dyrare och att man måste hugga ned ännu fler träd, säger Björn Ljung (L).

  • Publicerad 16:09, 20 sep 2018

Motståndet mot fotbollsplanen i Fredhällsparken blev en rejäl valraket för Centerpartiet i Fredhäll. Men partiet är inte längre ensamt om att driva motståndet längre. Även Liberalerna säger nu klart nej till en fotbollsplan i parken.

– Vi har egentligen aldrig tyckt att det här är en bra idé. Vi har sagt att vi velat undersöka marken intill Kristinebergs IP och den mark som inte används mellan Konradsberg och Essingeleden, säger Björn Ljung (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Riskerar att bli dyrare

I april i år skrev Mitt i att elnätsföretaget Ellevio har viktiga elkablar nedgrävda vid den tilltänkta fotbollsplanen. Björn Ljung menar att en flytt av elkablarna kan bli en dyr affär och även innebära att fler ekar måste fällas.

På torsdagens kommunstyrelse lade partiet i stället ett förslag om att ge exploateringskontoret i uppdrag att pröva frågan om alternativa platser igen. Centerpartiet, som saknar ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, anslöt till förslaget.

Behålla båda i Stadshagen

Förutom förslagen om Kristineberg och Konradsberg menar Björn Ljung att ytterligare en idé skulle kunna vara att behålla båda fotbollsplanerna i Stadshagen när stadsdelen utvecklas med 1 775 bostäder.

– En fråga som jag fortfarande inte fått svar på är vad som händer om man flyttar den planerade skolan i Stadshagen. Skulle man då kunna få plats med fotbollsplanen?

Partiet stänger däremot helt dörren till Centerpartiets förslag att flytta planen till Fyrverkarbacken.

– Där finns det inte plats, det är helt omöjligt, säger Björn Ljung.

Tror fler kan vända

Detaljplanen för Stadshagen klubbades i kommunfullmäktige i maj men har överklagats. Detaljplanen för Fredhällsparken väntar på att tas upp i stadsbyggnadsnämnden. Björn Ljung tror att fler partier kan komma att ompröva sina tidigare ställningstaganden.

– Jag kan inte uttala mig för andra partier men när fakta läggs på bordet och fler ser att det blir flera miljoner dyrare och att fler ekar måste tas ned, då tror jag fler kommer att ifrågasätta detta, säger Björn Ljung.