Omorganisation. Hemtjänstens nya lokaler i centrum gillas inte av alla. Foto: Pekka Pääkkö

Nu utvärderas omorganisationen i hemtjänsten

Efter Mitt i:s artiklar om öns kommunala hemtjänst diskuterar nu politiker frågan. Oppositionen menar att problemen beror på majoritetens fokus på effektiviseringar. Men nu ska hemtjänsten utvärderas.

  • Publicerad 01:15, 7 maj 2021

Centerpartiet och Socialdemokraterna har lyft frågan om den kommunala hemtjänsten på Lidingö sedan Mitt i började rapportera om problem med stressad personal och äldre som inte fick den hjälp de behövde.

Ensidigt fokus på effektivitet

”Det är med oro vi tar till oss av den rapportering som finns i Mitt i samt liknande berättelser vi hör från anhöriga, personal, utförare och Lidingöbor”, skriver Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet i en interpellation till kommunfullmäktige.

Han menar att problemen beror på majoritetens fokus på effektivitet.

Personal vittnar om kaos i Lidingös kommunala hemtjänst

Hög stress

Även oppositionsrådet Daniel Larson (S) vänder sig till Birgitta Sköld (LP), ordförande för socialnämnden i en interpellation.

”Mot bakgrund av majoritetens beslut om schablontider för insatserna och borttagandet av förflyttningstider mellan besök förekommer det att personalen kör för fort under hög stress mellan besöken. Tid måste avsättas för förflyttningstider”.

Birgitta Sköld säger att hon för en kontinuerlig dialog med förvaltningen vad gäller konkreta åtgärder. Hon begär också in dagliga rapporter från verksamheten. Det görs nu en utvärdering av hemtjänstens omorganisation.

– Nämnden kommer att få en muntlig rapport i juni samt en slutrapport i augusti. Om vi behöver vidta åtgärder under utvärderingens gång sker detta.

Pandemin en orsak

Hon menar att en starkt bidragande orsak till utmaningarna är problemen med bemanning som uppstått på grund av pandemin. Något som nu åtgärdas.

– Våra äldre har all rätt att förvänta sig den goda omsorg som de har beviljats. De ska också känna sig trygga med den personal som kommer till dem.

Förslag: Fri tid

Miljöpartiet på Lidingö förslog redan i februari att schablontider och minutscheman i hemtjänsten bör slopas och att man bör införa ”Fri tid”.

– Det innebär att personalen utgår från dagsbehovet hos de äldre. I Västervik gjordes försök som visade att resurserna totalt användes bättre. Nu är det infört i hela kommunen. I dag betalar brukaren bara för den faktiska tid som hemtjänsten är på plats. Personalen ”blippar in och ut” i en app i telefonen.