Nu tvingas de första korna på Åva gård slaktas

Framtiden för Åva gård i Tyresö är fortfarande oviss. I morgon går de första djuren till slakt. – Det här har gått väldigt hårt åt oss, säger Fredrik Segerberg.

  • Publicerad 09:56, 3 okt 2018

Åva gårds framtid är hotad, som Lokaltidningen Mitt i Tyresö har berättat om i flera artiklar. Gården har haft mjölkkor i 70 år och är Stockholms stads sista mjölkgård. Fredrik Segerberg och Malin Östlingsson som arrenderar gården av Stockholms stad väntar fortfarande på besked om framtiden.

– Vi vet ingenting än, det är väldigt diffust, säger Fredrik Segerberg .

Har byggt om med egna pengar

För fem år sedan fick paret veta att gårdens kostall inte uppfyller djurskyddslagens krav och att stallet måste byggas om för att mjölkgårdens verksamhet ska kunna fortsätta. Ansvaret ligger på markägaren Stockholms stad, som anser att investeringen är för dyr. I måndags, den 1 oktober, var satt som deadline för att åtgärda bristerna.

– Vi har gjort en mindre tillfällig ombyggnation av en del av ladugården, med egna pengar. Vi har förlängt liggbås för att kunna behålla en del av djuren, ungefär 50 kor plus ungdjur och kalvar, säger Fredrik Segerberg.

Han berättar att han och Malin har sökt dispens hos Jordbruksverket för att behålla alla djur, men nekats eftersom staden inte hade satt något datum för ombyggnationens start.

Trettio djur ska slaktas

I morgon, torsdag, ska de första djuren slaktas. Tjugo går till slakt i oktober, tio i november.

– En handfull är planerade slaktdjur, men inte resten. Det är är bra avelsdjur som går till spillo. Vi kan inte sälja dem som levande djur till andra bönder. Det finns ingen marknad på grund av torkan och foderbristen.

Han fortsätter:

– Det är ett ganska stort inkomstfall. Vi kommer att prata med markägaren om ekonomisk ersättning.

Det har tagit hårt på paret att inte få besked om framtiden.

– Vardagen rullar och man jobbar på men det här ligger hela tiden i bakhuvudet. Det påverkar hela familjen. Ovissheten är så jobbig.

Namninsamlingen ”Rädda Åva Gård” som har pågått sedan mitten av juni har i skrivande stund 2 083 namnunderskrifter.


Staden utreder gårdens framtid

Fastighetsnämnden i Stockholms stad gav i april fastighetskontoret i uppgift att utreda Åva Gårds framtid.

Fastighetskontoret hade då beräknat att Åva Gård var i behov av investeringar för 30 miljoner kronor ”för att bygga ett nytt kostall och renovera bostadshuset”, något Fredrik Segerberg och Malin Östlingsson menar är en felaktig beräkning.

I stadens skrivelse står det bland annat: ”För att undvika en investeringskostnad på cirka 30 mnkr samt för att möjliggöra en eventuell försäljning av Åva gård är det troligtvis nödvändigt att nuvarande arrendekontrakt sägs upp och arrendatorn löses ut”.

Och:

”Kontoret anser att en mer ändamålsenlig förvaltning och ett bättre nyttjande av stadens resurser bör utredas. Det troliga är att detta uppnås genom en försäljning av en eller fler av fastigheterna.”