Nu tillåts food trucks på riktigt - beslut på måndag

Food trucks-tilstånden är här. Trafik- och renhållningsnämnden fattar beslut på måndag om att införa ett särskilt parkeringstillstånd för matbilarna i stan. - Fan det är ju grymt. De har utformat det precis som jag ville, säger matbilsentreprenören Fredrik Melin.

  • Publicerad 14:51, 14 maj 2013

Vi kan nu avslöja att trafikkontoret är färdiga med den utredning kring hur den nya typen av parkeringstillstånd för matbilar ska se ut. Trafik- och renhållningsnämnden med trafikborgarrådet Ulla Hamilton i spetsen fattar beslut i frågan på måndag.

Tillståndet tillåter tillfällig uppställning av matbilar på gatumark och kommer att kosta 12 000 kronor per år plus moms för matentreprenörerna.

Vissa platser – som stombussnätet och andra ansträngda platser – undantas från tillståndet men i övrigt ger tillståndet gatubilsägarna att två timmar parkera på gatan eller på avgiftsbelagd parkeringsplats för att sälja mat.

Fredrik Melin som driver matbilsserveringen blir eld och lågor när han får höra talas om saken.
- Fan det är ju grymt. Det är precis så här jag ville att det skulle se ut. Nu hoppas jag bara på att man ska kunna få det här tillståndet på en gång, säger Fredrik Melin som driver matbilsserveringen Fred's food truck.

Louise Bill, chef för tillståndsenheten på trafikkontoret, kan inte säga exakt när tillstånden ska utfärdas men att trafikkontoret börjar hantera ansökningarna så fort ärendet blir beslutat.
- Vi kommer att kontakta alla intressenter så fort ärendet blir offentligt, säger Louise Bill på trafikkontoret.

Antalet tillstånd begränsas till 20 stycken och tillåter försäljning mellan klockan 08 och 20 alla dagar. Food trucks-tillståndet genomförs på försök i två år.

Krav för att få tillstånd
* Verksamheten ska vara registrerad eller godkänd som en mobil livsmedelsanläggning hos Miljöförvaltningen. En kopia på registreringsbeviset ska bifogas ansökan.
* Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3 500 kilogram.
* Fordonet ska vara anpassat för verksamheten.