Nu tas beslut om 21-våningshuset i Skärholmens centrum

100 lägenheter, 300 arbetsplatser och kulturverksamhet. Nästa vecka fattas beslut om 21-våningshuset på Bredholmtorget som även blir huvudkontor för Stockholmshem.

  • Publicerad 15:01, 2 dec 2019

Ett 21-våningshus planeras på Bredholmstorget i Skärholmens centrum. Huset, som ska bli huvudkontor för det allmännyttiga bostadsbolaget, ska även rymma 100 lägenheter, 300 arbetsplatser och kulturverksamhet.

Huset får kritik för att vara för högt

Nu har medborgare och förvaltningar fått tycka till och flera är kritiska. Både skönhetsrådet och Stockholms stadsmuseum tycker att det nya huset är för högt och att det inte passar in i centrala Skärholmens stadsbild. Flera remissinstanser anser också att huset kommer att skugga Bredholmstorget för mycket.

Stadsbyggnadskontoret anser dock att behovet av bostäder och nya arbetsplatser väger tyngre och menar också att höga hus traditionellt har placerats i centrum runt om i Stockholm.

För bullrigt att bo

Flera instanser bland annat miljöförvaltningen anser att miljön nära E4:an är för bullrig och kan innebära en risk för människors hälsa. Stadsbyggnadskontoret har efter påpekandet begärt in en kompletterande bullerutredning och anser att det går fint att bygga i läget om man gör några smärre justeringar.

Stadsdelsförvaltningen vill att huset byggs

Skärholmens stadsdelsförvaltning är positiv till byggplanerna och menar att Skärholmsborna efterfrågar nya bostäder, fler butiker och service. Och tryggare miljöer och stadsgator.

Stadsbyggnadskontoret föreslår nu att detaljplanen ska antas. Beslut fattas i stadsbyggnadsnämnden den 12 december.

Skyskrapa ger Skärholmen en ny skyline