Sundbybergs pappor tar i något högre utsträckning ut föräldrapenning nu än än förra året. Foto: Mostphotos

Nu tar Sumpanpapporna ut fler föräldradagar

Varje barn ger föräldrarna rätt att ta ut föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar. Vem av föräldrarna som sedan tar ut dagarna ser olika ut i olika kommuner. Sundbybergs pappor tar i något högre utsträckning ut föräldrapenning nu än förra året.

  • Publicerad 07:18, 15 nov 2018

Enligt nya siffror från försäkringskassan har antalet föräldradagar som tas ut av pappor ökat med 0,6 procent i Sundbyberg under 2018, jämfört med 2017. Siffran baseras på tolv månaders medelvärde oktober 2018.

28,4 procent av barnets 480 dagar tas idag ut av pappa, medan samma siffra för 2017 var 27,8 procent.

Enligt försäkringskassan ligger snittet för landet på 29,3 procent, vilket är en ökning. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer vi ha uppnått en fördelning på 70/30 till våren, och ett helt jämställt uttag till någon gång på 2030-talet.

Flest pappadagar tas ut i Vaxholm där rikssnittet för dagar uttagna av pappor ligger på 33,9 procent. Minst antal pappadagar tas ut av Södertäljepapporna där snittet ligger på 27,1 procent.