Husen på gården är i behov av renovering. Här är stora huvudbyggnaden. Foto: Anna Z Ek Foto: Anna Z Ek

Nu tar Peab över Hästa gård – det här händer

Nu tar Peab över driften av Järvafältet och Hästa gård. Tanken är att det på sikt ska fortsätta bedrivas ett levande lantbruk på gården. Nu håller Spånga gymnasiums djur till där, som en del av undervisningen. Mitt i berättar vad Peabs övertagande innebär.

  • Publicerad 08:13, 1 sep 2018

I december 2017 flyttade de sista djuren från Hästa gård efter att staden sagt upp arrendeavtalet med Naturskog. Men sedan sensommaren finns det djur på gården – hästar, får och en dvärgåsna går runt i hagarna. Snart kommer även kor och höns till gården.

Bakom djurskötseln står Spånga gymnasium som har haft verksamhet på gården i fyra år. Staden fortsätter samarbetet med Spånga gymnasium som bedriver delar av sitt naturbruksprogram på gården.

Skolans dvärgåsna är populär bland eleverna. Foto: Anna Z Ek

– Vi är jätteglada att få fortsätta samarbetet med staden. Här ute får våra elever jobba med att mocka, köra traktorer, sköta om djur och lära sig djurskyddslagen. Vi vill ha en bred utbildning. Det ska komma en lite traktor hit också så de får lära sig köra det också, berättar Jenny Jansson och Sara Hammarlind som själva gått på Spånga gymnasium och nu är djurvårdsförman och djurvårdsinstruktör på skolan.

Jenny Jansson och Sara Hammarlind som själva gått på Spånga gymnasiums naturbruksprogram och nu är djurvårdsförman och djurvårdsinstruktör på skolan. Foto: Anna Z Ek

Som Mitt i tidigare har rapporterat är det nu klart att Peab tar över driften av Hästa gård, efter att de vunnit upphandlingen.

Peab tar nu över skötseln av hela Järvafältet inom Stockholms stads gränser, inklusive Hanstareservatet.

– Det innebär parkskötsel inklusive alla grillplatser, städning, vintervägunderhåll och att man håller koll på att alla bänkar är hela. Och så all naturvård så klart, säger Bodil Hammarberg, landskapsarkitekt och projektledare på Trafikkontoret.

Vad händer med Hästa gård?

– Det ska finnas betande djur som betar av vissa marker som inte går att sköta på annat sätt än bete. Så länge som Förbifart Stockholm byggs vid gården kommer vi inte att börja etablera någon verksamhet där i större omfattning. Gården är också i stort behov av renovering, vi måste måste inventera alla byggnader och se vad som behöver göras, säger Bodil Hammarberg.

Anders Ström vill vara kvar

Hon säger att det är upp till Peab att välja vem som ska ta hand om betesmarkerna. Bonden Anders Ström på Bögs gård har haft avtal med staden som gett honom rätt att slåttra hö på fältet till sina djur under sommaren.

Anders Ström har tidigare sagt till Mitt i att han är intresserad av att fortsätta vara på Hästa gård och han är en stark kandidat till att få bli den bonde som ska vara på plats med sina djur.

Det här ska Peab sköta

Peab tar över driften nu den 1 september.

– Peab kommer även besätta en tjänst som naturbevakare på fältet, som ska prata med folk om vilka regler som gäller och tipsa om vilka fina platser som finns, säger Bodil Hammarberg.

Peab har även fått i uppdrag att hålla efter på fältet så att det är städat och upplevs som tryggt och snyggt.

– Det ska hållas efter så man inte kan dölja sig. Vi har problem med att man bygger hela tältläger, vilket kostar väldigt mycket skattemedel att hålla efter. Det är också många som tjuvtippar på fältet, vilket är väldigt deprimerande.

Förening polisanmäld

De gulligas förening som odlar på en del av Hästa gård har blivit polisanmälda av staden för att de ockuperar stadens mark.

– De stjäl staden vatten och tar ström från gården och det är skattebetalarna som får betala notan för det. Det är alltså mycket att ta tag i på fältet, och vi kan inte göra allt på en och samma gång, men vi vill att Hästa gård ska bli en levande gård på sikt som är tillgänglig för invånarna, säger Bodil Hammarberg.