Fler pappor i Järfälla tar ut föräldrapenning i år jämfört med förra året. Foto: Mostphotos

Nu tar pappor i Järfälla ut mer föräldrapenning

Varje barn ger föräldrarna rätt att ta ut föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar. Vem av föräldrarna som sedan tar ut dagarna ser olika ut i olika kommuner. Järfällas pappor tar i högre utsträckning ut föräldrapenning nu än än förra året.

  • Publicerad 08:56, 14 nov 2018

Enligt nya siffror från försäkringskassan har antalet föräldradagar som tas ut av pappor ökat med 1,9 procent i Järfälla under 2018, jämfört med 2017. Siffran baseras på tolv månaders medelvärde oktober 2018.

29,2 procent av barnets 480 dagar tas idag ut av pappa, medan samma siffra för 2017 var 27,3 procent.

Enligt försäkringskassan ligger snittet för landet på 29,3 procent, vilket är en ökning. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer vi ha uppnått en fördelning på 70 30 till våren, och ett helt jämställt uttag till någon gång på 2030-talet.

Järfällas siffra kan jämföras med närliggande kommuner, där Upplands Väsby ligger på rikssnittet för dagar uttagna av pappor med 29,3 procent. I Upplands-Bro tas 29,1 procent av dagarna ut av pappor och Sollentuna är siffran 32 procent.