Analys. Antalet positiva prover ökar. Foto: Claudio Britos

Nu stiger antalet fall av covid-19

Nationellt befaras en tredje våg av covid-19 och smittan ökar i flera regioner. Trenden syns också i Solna och Sundbyberg.

  • Publicerad 15:00, 25 feb 2021

Smittspridningen ökar enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Från att ha legat på runt 100 konstaterade fall i veckan i januari och i början av februari i Solna testade 130 personer positivt för covid-19 vecka 6 och 144 vecka 7.

I Sundbyberg rapporterades förra veckan in 98 fall jämfört med 84 veckorna dessförinnan.

Samtidigt släpar vaccinationerna efter. I Solna har 2,6 procent av invånarna påbörjat sin vaccinering, i Sundbyberg är siffran 2,8 procent. Länssnittet ligger på 3,8 procent.

Trots ökningen av antalet smittade ligger nivåerna långt under peaken i november/december då nära 300 respektive 400 fall av smitta rapporterades från kommunerna .