Narvavägen. P-platserna bakom Timmy Bergqvist, projektledare, försvinner tillfälligt. Uppskattningsvis handlar det om ett 30-tal platser som tas bort medan arbetet pågår i den här delen av allén. Sedan blir det istället andra bilägare som blir av med sina platser. Ellevio planerar att jobba i etapper om cirka 100-150 meter åt gången. Foto: Jannie Flodman

Nu startar stort grävjobb på Östermalm

Ellevio ska bygga om elnätet vilket innebär att ett stort antal gator på Östermalm kommer grävas upp. Arbetet inleds i mitten av maj och är klart först i slutet av 2020.

  • Publicerad 11:30, 17 apr 2019

Timmy Bergqvist, projektledare hos eldistributören Ellevio, är medveten om att det planerade grävarbetet inte enbart kommer framkalla jubel hos näringsidkare och grannar. På Narvavägen där vi befinner oss kommer till exempel allén att grävas upp, vilket medför att bilisterna tillfälligt förlorar sina parkeringsplatser utan att nya platser erbjuds.

– Vi förstår att det kommer ställa till det för folk, men samtidigt är det här ett jobb som måste utföras, säger han.

Redan i mitten av maj ska arbetet vara igång med att bygga om ett elnät som på vissa håll legat i marken i hundra år. Sammanlagt är det 3,3 kilometer ska grävas upp och i de flesta fall finns kablarna under trottoarer.

– De oplanerade strömavbrotten på Östermalm har till exempel blivit alltfler på sistone, vilket är ett stort problem. Så nu byter vi ut kablarna och ersätter med sådana som är mer tillförlitliga, förklarar han och tillägger att det även handlar om att förstärka nätet i områden där elkonsumtionen ökar.

– Inte minst på Djurgården händer det en hel del, med till exempel Gröna Lunds utbyggnad, säger han. 

Nya laddstolpar

Arbetet kommer att ske etappvis och här på Narvavägen ska det också förberedas för nya laddstolpar. Jesper Liveröd, tf presschef, framhäver Ellevios roll i den pågående och nödvändiga energiomställningen.

– Det handlar om varifrån vi får elen men också om saker som laddinfrastruktur för elbilar och en väl fungerande kollektivtrafik, säger han och betonar att staden är i stort behov av modernisering.

– Om vi inte rustar upp elnätet kommer stadsdelen helt enkelt inte att fungera.

Samråd med restauranger

Information om projektet meddelas via post och aviseringar i trappuppgångarna till alla berörda. Under arbetets gång väntas det bli en del planerade strömavbrott som också kommuniceras på förhand.

– Det kommer även bli samråd med restauranger och andra verksamheter som drabbas för att vi ska hitta så bra lösningar som möjligt. Vi ska till exempel inte utföra arbeten under högsäsong vid restauranger som har uteserveringar och arbetet utanför Östra Real kommer att ske under sommarlovet, säger Timmy Bergqvist.

I samband med uppgrävningarna läggs även ny asfalt och en hel del trottoarer kommer att ha nya stenplattor när arbetet är slutfört.

Ellevio. Jesper Liveröd, tf presschef, och Timmy Bergqvist, projektledare. Foto: Jannie Flodman

Här är gatorna som grävs upp

Etapp 1

Linnegatan 71 – Linnegatan 83 (maj – juli 2019)

Narvavägen allé (maj – augusti 2019)

Strandvägen fram till Djurgårdsbron (augusti – september 2019)

Djurgårdsbron – Djurgårdsvägen 30 (september – oktober 2019)

Etapp 2

Linnegatan 39 – Linnegatan 71 (juli - oktober 2019)

Etapp 3

Styrmansgatan 1 – Styrmansgatan 45 samt Riddargatan 50 – Riddargatan 64

(april 2020 – september 2020)

Etapp 4

Nybrogatan 51 – Nybrogatan 65 samt Linnegatan 24 – Linnegatan 42

(oktober – december 2019 samt april – augusti 2020)

Etapp 5

Karlavägen 71 – Karlavägen 87 (september 2020 – november 2020)

Visa merVisa mindre

Karta. Den blå färgen visar sträckan där gamla kablarna tas bort och ersätts av nya. Foto: Ellevio