Nu startar bygget av Långsjöskolans nya skolbyggnad

I måndags startade bygget av den nya skolbyggnaden, som kommer att ligga intill Gömmarens naturreservat i Segeltorp. 

  • Publicerad 08:46, 9 apr 2020

På uppdrag av Huddinge kommun har Huddinge Samhällsfastigheter påbörjat bygget av Långsjöskolans nya skolbyggnad. Skolan kommer att rymma cirka 360 elever från förskoleklass till årskurs 3.

Skolan byggs i Kråkvik, intill förskolorna Lövsångaren och Trädgårdssångaren. Byggnaden blir åtta meter hög och har en fasad med ett träliknande utseende.

För att bevara naturvärdena i området sätter även kommunen upp fågel- och fladdermusholkar och bygger en groddam och ett grodhotell.

Själva markarbetena startade vecka 15 och pågår fram till sommaren. Under vecka 15-16 kommer även träd att avverkas. Dessutom ska en gångväg byggas av kommunen vid Ålyckevägen under april och maj, för att skapa en trafiksäker skolväg.

Inflyttningen sker preliminärt höstterminen 2022.