I vinter sopsaltas gång- och cykelvägar i Huddinge för att underlätta för cyklister. Foto: Åsa Sommarström

Nu sopsaltas cykelstråken i Huddinge

I vinter sopsaltas fyra cykelstråk i Huddinge kommun för att underlätta för cyklister. Satsningen kostar totalt 4 miljoner kronor och sker först på prov.

  • Publicerad 14:25, 24 okt 2018

Under vintersäsongen 2018/2019 börjar Huddinge med sopsaltning av utvalda gång- och cykelvägar i kommunen. Detta med syfte att underlätta för främst cyklister.

Vanligtvis sandas cykelvägarna. Sopsaltning innebär att snö och is i stället sopas bort med hjälp av en maskin, samtidigt som salt läggs ut för att hålla vägarna halkfria.

Satsningen är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas för att sedan fatta beslut om i vilken utsträckning denna metod kommer att användas i framtiden.

Totalt kostar satsningen runt 4 miljoner kronor.

– Vi är glada att äntligen få detta på plats. Cykelpendlare efterfrågar det och jag ser det även som en insats för att sänka klimatutsläppen när vi underlättar för fler att gå och cykla, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd Huddinge kommun, i ett pressutskick.

Fyra stråk som sopsaltas

Totalt är det fyra stråk som kommer att sopsaltas, samt gång- och cykelvägarna som ansluter från dessa stråk till Huddinge sjukhus och pendeltågsstationerna.

– Vi har utgått från de beslutade regionala cykelstråken och utifrån det försökt att välja de gång- och cykelstråk som vi uppfattat att många använder, säger Karin Hagström, avdelningschef på natur- och byggnadsförvaltningen, i ett pressutskick.

Stråken som sopsaltas är följande:

  • Cykelstråk utmed Huddingevägen från Alfred Nobels allé i Flemingsberg som gränsar till Botkyrka kommun fram till Sjödalen vid Rådsvägen där Trafikverket tar över ansvaret för underhållet. Här sker också sopsaltning liksom vidare in mot Stockholm innerstad.
  • Cykelstråk utmed Häradsvägen vid Stuvsta fram till Stockholms stads kommungräns vid rondellen i Segeltorp.
  • Cykelstråk utmed Ågestavägen från Huddingevägen fram till Stockholm stads kommungräns vid Ågestabron.
  • Cykelstråk längs med Gamla Nynäsvägen i Skogås-Trångsund som går från Fållan till Länna.

Karta över de stråk som sopsaltas.