Tänker om. Två förskolor i området ska nu rustas upp. Foto: Karin Nilsson

Nu skrotas planerna på stor förskola i Skarpnäck

En ny stor förskola med sex avdelningar skulle byggas på Horisontvägen i Skarpnäck. Men nu har beslutet dragits tillbaka.

  • Publicerad 16:14, 25 okt 2021

I Skarpnäck finns ett antal mindre förskolor placerade i bostadshusens bottenvåningar, flera i stort behov av renovering. Därför tog stadsdelsförvaltningen tillsammans med Sisab fram ett förslag om en ny, stor, kommunal förskola på Horisontvägen, nära Vinggatan.

Här skulle 108 barn husera på sex avdelningar, fördelade på två våningar.

Men så blir det inte.

Här planeras en ny förskola i Skarpnäck

Tummen upp för ny, stor förskola i Skarpnäcks gård

Stadsdelsförvaltningen har beslutat att häva planerna.

– Ju längre vi kom i det här projektet desto tydligare såg vi att det inte blir särskilt bra för verksamheten. Förskolan skulle behöva byggas på ett sätt som gjorde att det till exempel inte skulle bli dagsljusinsläpp i tillräckligt stor del av lokalerna. Därför gjorde vi en ändrad inriktning och satsar nu istället på förskolorna som finns i närheten, säger Maria Laxvik, stadsdelsdirektör.

Förskolorna som nu rustas upp med bland annat ny ventilation är Vinden på Gondolgatan och Ballongen på Glidflyktsgatan.

Ny förskola i Skevrodrets skog

I tjänsteutlåtandet från förvaltningen konstateras också att årets befolkningsprognos visar på ett lägre barnafödande de kommande åren än tidigare prognoser visat. Som Mitt i berättade för några veckor sedan planeras det dessutom för en privat förskola med fyra avdelningar i byggprojektet i Skevrodrets skog.

– Vi måste också göra en bedömning utifrån om det byggs nytt i området. Om vi ser till det totala barnantalet i området konstaterar vi att det inte kommer att finnas behov, säger Maria Laxvik. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet med motiveringen att området behöver en stor kommunal förskola och att det redan finns en överetablering av privata förskolor.

I området finns idag 14 kommunala förskoleavdelningar samt 22 förskoleavdelningar i fristående regi.