”Nu skiter jag i ån”

Gunnar Bergman drabbades av översvämningen i Bällstaån hösten 2015. Tidigare rensade han själv i ån för att förhindra nya översvämningar, men nu orkar han inte längre. – Nu skiter jag i det här. Nu får det bli översvämning om ingen annan tar tag i ån, säger han.

  • Publicerad 14:07, 10 maj 2017

BROMSTEN

Gunnar Bergman bor på Fristadsvägen i Bromsten och drabbades hårt av översvämningen i september 2015, då Bällstaån svämmade över så att vattnet vällde in i villorna vid Bromstens idrottsplats.
Flera hus på Fristadsvägen och Midgränd vattenskadades.
Mitt i har tidigare skrivit om husägarna i området, som är besvikna på Stockholm Vatten och avfalls underhåll av Bällstaån. Framförallt när det gäller rensningen av ett galler vid en tunnel i närheten av Bromsten IP där mycket skräp samlas.

Brukar rensa på egen hand

Gunnar Bergman brukar hålla efter gallret genom att rensa bort skräp på egen hand när det blir stopp vid gallret. Men nu orkar han inte längre.
– Jag är så jävla less. En gång låg det en lastpall som täppte till ordentligt, och om jag inte hade dragit upp den hade det kunnat sluta illa. Ska jag behöva betala 20 000 i självrisk varje gång det blir översvämning, säger han.
Han håller fortfarande på med renoveringen efter vattenskadan på huset från 2015.
– Om det inte vore för att jag är uppvuxen här så hade jag nog flyttat, säger Gunnar Bergman, som har många historier att berätta om Bällstaån.

Orolig för framtida översvämningar

När han var barn var ån bredare. På vintern åkte de skridskor på isen.
– På somrarna byggde vi badbåtar som vi åkte omkring på. Nu är den helt igenvuxen och eftersatt, berättar han.
Han är orolig över hur det ska gå för Bällstaån när Mälarbanan ska byggas ut och när nya studentstaden och Bromstenstaden tar form.
Stockholms stad utreder just nu hur risken för översvämningar i Bällstaån i Spånga ska förhindras i framtiden.

Vattenmagasin planeras på Bromsten IP

Exploateringskontoret har fått bidrag från Stockholms stads centrala medelreserv för att bygga två utjämningsmagasin i anslutning till Bällstaån för att minska risken för översvämningar, men också för att förbättra vattenkvaliteten.
Tillsammans med Stockholm Vatten och avfall utreder staden hur utjämningsmagasinen, som planeras vid Bromstens IP och Spångadalen mellan Rinkeby och Tensta bäst kan anläggas.
Fotbollsplanen på Bromstens IP är den tilltänkta platsen för det ena utjämningsmagasinet. Vid höga flöden kan vatten från Bällstaån ledas in till fotbollsplanen.
När vattennivån sjunker i ån kan vattnet i magasinet tömmas tillbaka.

Tre förslag utreds:

  • 1. Att fotbollsplanen sänks ner och får omgivande vallar.
  • 2. Ett utjämningsmagasin som anläggs under fotbollsplanen.
  • 3. En vallgrav som anläggs runt den befintliga fotbollsplanen.

Det underjordiska magasinet beräknas rymma en vattenvolym på 9-11000 kubikmeter.
En nedsänkt fotbollsplan med vallar runtomkring beräknas klara av 10-15000 kubikmeter vatten och alternativet med en vallgrav en vattenvolym på cirka 1000 kubikmeter.
– Det mest sannolika blir nog ett magasin under fotbollsplanen, säger Bo Westergren, på Stockholm Vatten och avfall.

Fakta

Ån är särskilt känslig för översvämningar

  • Bällstaån sträcker sig från Järfälla i norr, via Stockholm och Sundbyberg till Bällstaviken i söder.
  • Bällstaån är särskilt känslig för översvämningar då en stor den av avrinningsområdet består av hårda ytor som bostadsområden, industri- och centrumbyggnader.
Källa: Stockholms stad