Kras. Plattorna på Skärholmstorget tar skada av tung och obehörig trafik. Foto: Rasmus Panagiotis Columbus

Nu ska tunga trafiken bort från torget

Tung trafik, trasiga plattor och flera smash and grab-kupper. Trafiksituationen på och omkring Skärholmstorget har länge varit ett problem och satsningar som gjorts har gett liten effekt. Nu tittar staden på det tyngre artilleriet.

  • Publicerad 13:07, 2 nov 2018

– Polisen är frustrerad, stadsdelen är frustrerad. Alla tycker att det är ett problem, men saker går för långsamt, säger Catarina Johansson Nyman.

Hon är ordförande i Skärholmens fastighetsägare. Och även hon är frustrerad. Trafiksituationen på och omkring Skärholmens torg och centrum har varit ett problem i flera år.

– Dels är det obehöriga bilar som kör där i hög fart, vilket är en fara för gående. Dels så körs plattorna sönder, de är inte gjorda för så tung trafik. Och dessutom har vi haft flera smash and grab-kupper på kort tid mot butiker i centrum, säger hon.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I oktober skedde två smash and grab-kupper på kort tid. Tidigare i år utsattes en guldbutik på torget för ett brutalt rån, där en hjullastare kördes rakt in i butikens front.

Efter terrordådet på Drottninggatan undrar Catarina Johansson Nyman också hur beredskapen är för om något liknande skulle ske i Skärholmen.

– I innerstan har det gjorts väldigt mycket. Men det finns en allmän otrygghetskänsla här och förorten måste prioriteras, säger hon.

Vägskyltar hjälpte inte

Trafikkontoret satte i somras upp nya vägskyltar kring torget. De skickade även ut ett informationsbrev till verksamheter och fastighetsägare om hur trafiken kan bli säkrare i Skärholmen.

Skyltarna och brevet ledde dock inte till mindre trafik.

”Trafikkontoret ser i nuläget att ytterligare åtgärder behöver genomföras då vägmärkena inte har gett önskad effekt”, skriver Erik Söderberg, pressansvarig, i ett mail till SkärholmenDirekt.

Otryggt. Flera butiker i och omkring Skärholmen centrum och Skärholmstorget har utsatts för smash and grab-kupper. Foto: Claudio Britos

Trafikkontoret tittar nu på olika nya lösningar som skulle kunna minska trafiken på torget: Fasta och öppningsbara trafikhinder med lås, eventuell flytta betonglejonen och om det går att frakta torghandelns varor med en truck från Bodholmsplan, i stället för med lastbilar.

Anledningen till att problemet har varit så svårt att komma åt är för att Skärholmens centrum är komplext, skriver Erik Söderberg. Många, som räddningstjänst, torghandlare och besökare, behöver röra sig där och deras intressen krockar ofta.

Ansvaret oklart

”Dessutom äger privata fastighetsägare större delen av centrumområdet, men staden ansvarar för drift och underhåll av torg, gångbanor och gator i avtal. Därför har det inte varit helt tydligt vem som ansvarar för trafiksituationen i Skärholmens centrum gällande skyltning, väghinder med mera. Nu har dessa frågor lösts genom samverkan mellan staden och fastighetsägarna”, skriver Erik Söderberg.

Hur ser beredskapen ut för en händelse lik den på Drottninggatan?

”Det är en polisiär fråga. Om polisen bedömer att risken är så pass stor att det krävs fysiska åtgärder i gatumiljön är det något som vi på trafikkontoret tar hänsyn till”.