Vattenreservoaren ligger i Nybohov med utsikt över Trekanten. Foto: Märta Lefvert

Nu ska största vattenreservoaren rustas upp

Vattenreservoaren vid Trekanten är Stockholms största och central för vattenförsörjningen. Den är också rejält sliten. Nu ska den renoveras grundligt, för 530 miljoner kronor.

  • Publicerad 06:40, 28 okt 2020

Dricksvattenreservoaren vid Trekanten liknar närmast en borg, där den tronar uppe på Nybohovsbacken. Den stod klar 1904 och har varit viktig för stockholmarnas vattenförsörjning sedan dess.

Men åren har tärt på byggnaden. Renoveringsbehoven är stora – bland annat behöver rör, ventiler, pumpar, el- och styrsystem bytas ut. Dessutom måste betongen och taket rustas rejält.

– Reservoaren fungerar som det är nu. Men vi tar inga risker. Vi gör den här stora renoveringen i förebyggande syfte. Sedan ska reservoaren fungera i 50 år till, säger Rickard Andersson, projektledare vid Stockholm Vatten och Avfall, som äger reservoaren.

Start 2021

Arbetet ska starta 2021 och pågå i nära fem år, är planen. Men det är inget stockholmarna kommer att märka av. Reservoaren består av två behållare och en av dem kommer att vara i bruk.

– Vi renoverar en i taget, eftersom anläggningen måste vara i drift. Dricksvattenförsörjningen kommer att fungera normalt under hela ombyggnadsperioden, säger Rickard Andersson.

Kostnaden ökade

Renoveringen väntas kosta 530 miljoner kronor. Det är betydligt mer än den första kalkylen 2018, som låg på 300 miljoner kronor. Orsaken är inspektioner som visar att upprustningsbehovet är större än man först trodde.

– Vi planerar också att dimensionera upp reservoaren, bland annat med nya rörledningar. Det behövs eftersom vattenförbrukningen ökar i Stockholm i takt med att befolkningen växer, säger Rickard Andersson.

Elva reservoarer rustas

Trekantens reservoar är inte den enda som renoveras och uppgraderas. Svoa har elva dricksvattenreservoarer i Stockholm och Huddinge, byggda mellan 1873 och 1973. Alla behöver rustas upp, för att säkra den framtida vattenförsörjningen.

– Alla reservoarer ses nu över. Men vi kan förstås inte renovera alla samtidigt utan gör det efter hand, enligt en plan, säger Rickard Andersson.

Reservoaren vid Trekanten är central för Stockholms dricksvattenförsörjning. Foto: Märta Lefvert

Renoveringen tar nästan fem år

Dricksvattenreservoaren vid Trekanten i Nybohov byggdes 1900–1904. Originalet revs under 50- och 60-talet och ersattes av en ny.

Reservoaren är den största av de elva reservoarer som Stockholm Vatten och Avfall (Svoa) äger. De två behållarna rymmer totalt 72 200 kubikmeter vatten.

Den 22 oktober klubbade Svoa beslutet om en renovering. Den ska starta i augusti 2021 och vara klar i början av 2026. Först ska dock planen godkännas av kommunfullmäktige.

Reservoarens funktion är att hantera variationerna i vattenförbrukning under dygnet och möjliggöra en jämn inpumpning från vattenverken till huvudvattennätet.

Vid störningar i leveransen från vattenverken eller vid avbrott i huvudvattennätet fungerar Svoas elva reservoarer också som reservvolym.

Visa merVisa mindre