Nu ska Stockholms stad inventera kyltornen

Fyra personer avled när legionella spreds i luften. Nu kräver miljöborgarrådet i Stockholms stad en lagändring och vill att anmälningsplikt ska gälla för kyltorn. – Vi vill inte att det här ska kunna hända igen, säger Katarina Luhr (MP) Miljöborgarråd i Stockholms stad.

  • Publicerad 13:44, 5 apr 2018

Efter Mitt i:s avslöjade att fyra dog av legionella som spridits i luften med vattendimma från ett kyltorn i Kista kräver miljöborgarådet i Stockholms stad en lagändring.

Katarina Luhr (MP) vill se anmälningsplikt för kyltorn. Något som inte finns i dag och ingen vet var kyltornen finns eller hur många de är.

– Vi vill inte att det här ska kunna hända igen eftersom vi ser hur allvarligt det kan vara. Det behövs anmälningsplikt för kyltorn och för att göra det behövs en ändring i förordningen. Vi kommer att lyfta frågan till regeringen och trycka på, säger Katarina Luhr (MP) Miljöborgarråd och ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Vi kommer lyfta frågan till regeringen.

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad

Det var i somras som ett legionellautbrott konstaterades. Smittan spreds i luften med vattendimma från ett kyltorn och totalt smittades åtta personer.

Ett omfattande utredningsarbete startas av landstingets smittskyddsenhet, stadens miljöförvaltningen och Folkhälsomyndigheten för att hitta smittkällan.

Det blev en svår och tidskrävande utredningen.

Ingen vet var kyltornen finns

Anledningen är ingen vet hur många eller var kyltornen finns eftersom de inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

– Utbrottet visar hur viktigt det är att det finns ett regelverk för kyltorn så at man snabbt kan hitta smittkällan och stoppa smittan, säger Charlotte Larsson, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Även på Folkhälsomyndigheten menar man att det är hög tid att lyfta frågan om lagstiftning kring kyltorn.

Kommer starta inventering

I väntan på lagändring kommer Stockholm stad redan nu att vidta åtgärder.

– Det är viktigt att vi kommunen också agerar i väntan på eventuell förordningsändring. Därför ska vi inom staden inventera och upprätta ett register över alla kyltorn som vi kan hitta för att också kunna ge tillsyn. Men en anmälningsplikt behövs för att vi ska kunna hitta alla, säger Katarina Luhr (MP).

Varför informerades inte allmänheten när den luftburna smittan spreds?

– I efterhand kan man ju diskutera det. Från början visste vi inte att fallen hängde ihop. Jag kände till att det fanns fall av legionella men inte att de hörde ihop, Katarina Luhr (MP).

Från början visste vi inte att fallen hängde ihop.

Katarina Luhr (MP)

– Vi visste inte var källan kom ifrån och då är det också svårt att varna. Vi har heller inte sett detta tidigare i Stockholm.