SÄKERHET. Det ska bli tryggare att rapportera missförhållanden i näringslivet. Foto: Mostphotos

Nu ska staden skydda visselblåsare

Du som anställd ska kunna rapportera missförhållanden som kan vara av allmänintresse, utan att vara rädd för repressalier. Nu ersätter en ny lag den tidigare, för att stärka skyddet ytterligare.

  • Publicerad 13:38, 16 jan 2022

Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag. Den utgår från EU:s visselblåsardirektiv och ersätter den tidigare lagen.

Den nya lagen är ännu mer omfattande och gäller för all verksamhet, såväl offentlig som privat och syftar till att underlätta visselblåsning, genom att stärka den anställdes skydd vid rapportering av missförhållanden.

Stockholms stad har tidigare inte haft någon visselblåsarfunktion, men det har funnits andra vägar att rapportera missförhållanden på. Däremot har man inte kunnat garantera anonymitet. Med den nya lagen kommer detta däremot att bli möjligt.

– Det nya som är viktigt nu är att sekretesslagen ska gälla. Tidigare har det blivit offentligt och inte sekretessbelagt. Det här blir den stora skillnaden för offentlig sektor, säger Kristina Westerlind som är vice statsjurist.

Beroende på storlek har verksamheter allt ifrån två år till sex månader på sig att genomföra de förändringar som krävs för att kunna efterfölja den nya lagen. För Stockholms stad är det den 17 juli 2022 som gäller, och man är i full gång med att rekrytera personal och se över de system som ska användas för den nya visselblåsarkanal som lagen kräver.

– Det kommer bli en central rapporteringskanal för hela staden, säger Kristina Westerlind.

Vad är en visselblåsare?

Visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.