Säkrare. Spånga IP ska bli tryggare och locka mer folk genom mer och bättre belysning. Foto: Mikael Andersson

Nu ska Spånga IP få ny belysning

Belysning på Spånga IP för 1,5 miljoner och upprustning av Knutbyspåret för 0,5 miljoner – det är några av åtgärderna på agendan när Järvas stadsdelar fått ta del av medel från stadens trygghetsfond.

  • Publicerad 12:11, 22 jun 2020

Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd. Foto: Sacharias Källdén

Den styrande majoriteten i Stockholm har i år avsatt 100 miljoner kronor till stadens trygghetsfond. Stadsdelar får ansöka om medel fyra gånger per år, där tanken är att pengarna ska gå till trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön.

Nu har det beslutats hur pengarna från årets tredje ansökningsperiod ska fördelas. Sammanlagt beviljades drygt 20 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner till Järvas stadsdelar. Bland annat ska belysningen vid Spånga IP rustas upp för 1,5 miljoner kronor.

– Spånga IP har haft problem med ungdomsgäng som hängt på platsen, inbrott och allmän otrygghet. Bättre belysning spelar stor roll för tryggheten; det blir inte lika lätt att gömma sig och fler civila vågar vistas där på kvällarna, säger trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

Bättre belysning vid Knutbyspåret

Knutbyspåret i Bromsten kommer också att få sig ett lyft, för 0,7 miljoner kronor. Även här ska belysningen bli bättre, men också den generella miljön.

– Siktlinjen ska förbättras genom att ta bort växtlighet och annat som är i vägen, det är viktigt att komma åt undanskymda miljöer, säger Erik Slottner.

Det har varit en del skadegörelse på platsen, vilket han menar bidrar till en allmän otrygghetskänsla.

– Skumma och trasiga miljöer ökar benägenheten för att begå brott och får förbipasserande att uppfatta platsen som otrygg. Det är sannolikt att fler kommer att våga vistas på platsen när den är upprustad.

Rinkeby-Kista får mindre pengar

Rinkeby-Kista fick nöja sig med 200 000 kronor från fonden. Pengarna ska gå till utökad belysning på Husbystigen och till att fräscha upp Bredbyplan i Rinkeby.

– Att en stadsdel får ta emot lite mindre pengar kan bero på att de faktiskt inte ansökt om medel, eller att ansökningar varit bristfälliga eller saknat en tydlig trygghetsvinkel, säger Erik Slottner, och fortsätter:

– Vi har nekat föreslagna åtgärder för sammanlagt ungefär 13 miljoner kronor vid det här tillfället. Det beror oftast på att stadsdelarnas ansökningar inte uppfyllt kraven.

Samtliga åtgärder med pengar från trygghetsfonden måste till största del färdigställas innan årets slut.

Så fördelas pengarna

Spånga-Tensta 2,7 miljoner:

· Utökad belysning vid Spånga IP, 1,5 miljoner

· Upprustning Knutby motionsspår, 0,7 miljoner

· Belysning vid hundrastgårdarna Lundaängarna, 0,5 miljoner

Rinkeby-Kista 0,2 miljoner:

· Platslyft Bredbyplan, 0,1 miljoner

· Utökad belysning på Husbystigen, 0,1 miljoner

Visa merVisa mindre