Sopberget i Kagghamra ska från och med nu bli mindre och mindre. Inget mer plastavfall från byggen ska lagras på platsen. Foto: Åsa Sommarström

Nu ska sopberget skeppas iväg

Sophögen i Kagghamra kommer att minska och allt plastavfall som lagrats där ska skeppas i väg. Ett glädjande besked för boende i området som länge protesterat mot berget av sopor.

  • Publicerad 14:49, 19 jan 2015

– Vi har fått in många samtal angående avfallslagringen det senaste året, men nu är den på väg bort, säger miljöinspektör Alexsandra Hellsten.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om sophögen i Kagghamra. Efter att flera anmälningar kom in till Botkyrka kommun var miljöinspektörer ute på platsen och undersökte avfallsberget.

Det gjordes då en anmälan om misstanke om otillåten miljöfarlig verksamhet, men förundersökningen lades sedan ner av åklagaren.

Sophögen består av byggavfall av plast och trä som lagras i Kagghamra för att sedan fraktas i väg för att brännas och generera fjärrvärme.

Men efter inspektionen från kommunen beslutade företaget som sköter lagringen, NM Trading & Transport AB, att de skulle minska på lagringen genom att sluta ta emot och lagra plast­avfall på platsen.

– Från och med nu kommer högen att minska successivt, säger Alexsandra Hellsten.

Flera boende i närområdet har länge oroat sig för avfallet. Att lagringen av byggavfall nu minskar är en god nyhet för dem.

– Det här kommer att göra många glada. Men jag är fortfarande skeptisk. Tror inte på att sophögen är borta förrän jag ser det, säger Ulf Rönnqvist i Sibble, när han får höra om nyheten.

Markägaren i Kagghamra, Anders Fredin, har ansökt hos länsstyrelsen om att utöka verksamheten i hamnen, bland annat genom att ta emot större fartyg och därmed större laster. Men att utöka lagringen av just byggavfall på platsen är inget som han planerat, säger han till Mitt i.

– Det är en missuppfattning. Eftersom det sticker i ögonen på folk som åker förbi högen tycker jag att det är bra att den minskar, säger Anders Fredin.

Flera som bor nära avfallshögen är oroliga att farliga miljögifter kan rinna ut i marken och sedan vidare ut i Kaggfjärden.

Nu när högen minskar i storlek berättar Alexsandra Hellsten att det kan bli aktuellt att göra markprover på platsen. Något som även det är glädjande för Ulf Rönnqvist.

– Det är helt rätt, för det är viktigt att få reda på hur det verkligen förhåller sig, säger han.