Nu ska Solnas sjöar och bäckar bli rena

Efter larmen om Brunnsviken – Solna stad lovar bättre vattenkvalitet i Ulvsundasjön, Edsviken, Igelbäcken och Lilla Värtan.

  • Publicerad 05:04, 21 feb 2019

Ulvsundasjön, Edsviken och Lilla Värtan är övergödda och innehåller bland annat för höga halter av fosfor. Dessutom har man hittat miljögifter både i sjöarna och i Igelbäcken.

Nu måste staden agera för att förbättra vattenkvaliteten.

Två nya program

Det första steget tog i kommunfullmäktige 18 februari. Då beslutades om två nya åtgärdsprogram som ska minska föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten.

– Många badar, fiskar och promenerar längs stränderna. Det är angeläget att belastningen av miljögifter och övergödning minskar, säger Victoria Johansson (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i ett pressmeddelande.

EU-direktiv

Åtgärderna är desamma som i Brunnsviken. Det handlar bland annat om att utveckla dammar, ordna med mer växtlighet och dagvattenledningar längs med Ulvsundasjön och att förbättra de dagvattendammar och våtmarker som påverkar Edsviken.

Solna stad har några år på sig att bli av med gifterna. För att staden ska uppnå EU:s direktiv gäller det att man uppnått en ”god ekologisk och kemisk status” i sjöarna senast 2027.