Miljökonsult Johanna Gjerstad och kollegan Viktor Rylander jobbar med att ta prover i marken vid gamla skjutbanan i Rågsved. Foto: Jannie Flodman

Nu ska skjutbanor i Rågsved rensas från bly

Nu ska den gamla skjutbanan i Rågsveds naturreservat saneras. Första steget är att ta reda på hur mycket bly och rester av ammunition som finns i marken.

  • Publicerad 21:00, 12 dec 2018

Just nu pågår provtagningar nere på gamla skjutbanan i Rågsveds friområde. Marken på Söderskjutbanan, som den kallas, är kraftigt förorenad efter att ha använts som övningsbana i flera decennier under perioden 1940-1980.

– De sköt från trädlinjen ungefär där borta, över ängen mot bergväggen här, berättar miljökonsult Johanna Gjerstad.

Rester av ammunition i marken

Hon och kollegan drar upp jord med hjälp av en stor markborr. Det som fastnar läggs i små påsar som märks upp med etiketter. Den här dagen ska de borra på tre punkter i närheten av bergväggen.

– Vi borrar så djupt det går, tills det tar stopp i berg. Senare idag kommer vi också lägga ned rör ute på ängen för att ta prover på grundvattnet, säger Viktor Rylander, som sköter maskinen.     

De ska även ta prover i bottensediment i Kräppladiket, som rinner rakt igenom ängen. Det mynnar i sjön Magelungen cirka 900 meter från skjutvallarna.

För två år sedan lät staden göra en första kontroll av området. Man kom fram till att marken var kraftigt förorenad på flera platser och till stor del handlar det om rester av bly från ammunition. Man kan också hitta fragment av gamla kulor i marken.

Området ska saneras

Nu tar staden alltså nästa steg i markutredningen.

– Det är känt sedan tidigare att det finns bly i marken efter verksamheten vid skjutbanorna. Nu ska det undersökas hur djupt dessa föroreningar ligger och om det har spridit sig till grundvatten och ytvatten, därför tar vi prover även i sediment, säger Johan Olsve, miljöspecialist hos staden.

Man ska också göra en bedömning av risker för människors hälsa och miljön.

Arbetet har pågått i drygt en vecka och målet med arbetet är att så småningom sanera hela området, med start nästa år. Den före detta skjutbanan är numera en del av nya Rågsveds naturreservat, därför måste området saneras. Senare kommer även Snösätra industriområde att undersökas.