Peter Enell, till vänster, vill jobba för ett tryggare Kungsholmen under 2017. Stefan Holmén, till höger, är också kommunpolis i stadsdelen. Foto: Per Brandt

Nu ska polisen synas mer på Kungsholmen

Fler synliga poliser, trygghetsvandringar och grannsamverkansgrupper. Så hoppas polisen öka tryggheten på Kungsholmen.

  • Publicerad 11:05, 12 jan 2017

Medborgardialogen med Kungsholmsborna som polisen genomförde i somras gav ett tydligt svar – tryggheten måste bli större. Nu presenterar polisen sina löften, vad de ska satsa extra på, de kommande åren. Deras förhoppning är att det ska ge mer lugn och ro på Kungsholmen.

LÄS ÄVEN Företagarna på Kungsholmen tar in egna ordningsvakter

Ett av löftena är att få till mer grannsamverkan för att minska inbrotten. Som vi tidigare skrivit har polisen bland annat satt in extra bevakning på Essingeöarna efter flera inbrottsvågor.

– Under 2016 hade vi möten där vi bjöd in bostadsrättsföreningar och fastighetsägare för att informera och hjälpa till att starta upp grannsamverkan. Detta ska vi nu utöka och fortsätta bjuda in till, säger Peter Enell, närpolis på Kungsholmen som upplever att intresset varit och är stort för bosamverkan sedan polisen gjorde en drive 2015.

– Vi har redan nu nått ut med information och gett stöd till 290 bostadsrättsföreningar som i sin tur representerar 14 600 personer, och fler ska det bli. Utöver tillfällena som vi bjuder in till så skickar vi kontinuerligt ut stöd i form av aktuell information och vetenskapligt material som hjälper till öka tryggheten. Detta lovar vi göra två till fyra gånger under 2017, säger Peter Enell.

Vandra för tryggare parker

Ett tryggare Kungsholmen är ett genomgående tema när polisen lyssnat på stadsdelens invånare. Ett annat löfte är så kallade trygghetsvandringar, där man syns på de platser som många upplever som olustiga att vistas på. Det stora antal missbruksenheter som metadonkliniker och sprututbyte som finns på Kungsholmen gör att en del upplever att personer som rör sig på gatorna sprider otrygghet.

– Det finns en del platser där vi kommer att röra oss och synas mer. Bland annat handlar det om Stadshagen, Hornsberg och och runt Fridhemsplan. Till exempel Västermalmsgallerian och tunnelbanan där många samlas. Även parker rent generellt. Vi vill att den yttre personalen ska synas mer, berättar Peter Enell.

Några fler av polisens löften för 2017

"Offentliga platser skall vara trygga och tillgängliga för alla"

Åtgärd: Utarbeta en modell för samverkan kring brott mot ordningslagen i offentlig miljö.

"Öka tryggheten och minska brottsligheten för boende, samt äldre som vistas i gatu- och parkmiljö."

Åtgärd: Polisen och stadsdelen ska upprätta dialog om problembilden och bjuda in pensionärsföreningar.

"Förhindra att ungdomar som bor i stadsdelen hamnar i kriminalitet och missbruk, samt att främja deras trygghet i skolmiljön och på nätet."

Åtgärd: Samverkansträff med skola, polis, fält och preventionssamordnare med syfte att samverka och sprida information i förebyggande syfte.

Visa merVisa mindre