Håkan Thor, kommunpolis (t v) och Lennart Paulsson, lokalpolischef i Vällingby (t h). Foto: Evelina Hertz/Anna Rönnqvist

Nu ska polisen synas mer i Hässelby gård

Utbredd droghandel på torget och två skjutningar i Hässelby gård inom loppet av en vecka. Lokalpolisen prioriterar att finnas på plats men tvingas ofta rycka ut till grannstadsdelarna på Järvafältet. Nu kan det bli ändring på det.

  • Publicerad 12:08, 23 feb 2017

I januari gjordes ett narkotikatillslag på fritidsgården Lyktan i Hässelby gård, som vi skrev om förra veckan. Förra torsdagen inträffade en skottlossning mot en livsmedelsbutik på Ormängstorget och bara några dagar senare avlossades skott när en spelbutik i Hässelby gårds centrum utsattes för ett grovt rån.

– Det är för tidigt att säga något om de två senaste händelserna men generellt har skjutningar ofta koppling till gängkriminalitet, säger Håkan Thor, kommunpolis på Vällingbypolisen.

LÄS MER: Skott avlossades när spelbutik rånades i Hässelby gård

Samtidigt har droghandeln på torget länge varit ett problem.

– Det är inte några enskilda ungdomar som säljer knark utan det handlar om organiserad brottslighet. Vi måste lyckas bryta hela kedjan för att nå ett långsiktigt resultat. Det kräver mer polisiära resurser, säger Håkan Thor.

LÄS MER: Så ska unga hållas borta från kriminalitet i Hässelby gård

Prioriterat område

Den lokala polisen prioriterar att finnas på plats i Hässelby gård för att arbeta förebyggande men tvingas ofta rycka ut till grannstadsdelarna på Järvafältet.

– Vi har inte lika tung kriminalitet som Järva och det ska vi glada för. Men det påverkar resursprioriteringen även om cheferna på Stockholm Nord gör vad de kan, säger Håkan Thor.

LÄS MER: Efter skotten i Hässelby gård – runt 50 personer har förhörts under dagen

Lokalpolisområde Vällingby, där Hässelby-Vällingby ingår, är ett av sju lokalpolisområden i polisområdet Stockholm Nord. Hässelby-Vällingby är ett så kallat ”prioriterat område”, medan grannstadsdelarna kring Järvafältet är ”särskilt prioriterade” och därmed får mer resurser.

"Hamnar i skuggan av Järva"

På ett möte mellan polis och tjänstemän efter tillslaget på fritidsgården Lyktan uttryckte Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby oro:

– Det känns lite som att vi hamnar i skuggan av Järva och vi är oroliga att situationen ska utvecklas åt samma håll om vi inte får resurserna som krävs, sa hon.

Även Vällingbypolisen ser ett behov av att kunna öka sin närvaro i det egna området. Därför är ambitionen att Vällingbypolisen inte ska åka på utryckningar i Järva i lika stor utsträckning och istället kunna fokusera mer på Hässelby gård mellan de egna utryckningarna.

– Men vi får inte fastna i resursdiskussionen utan måste titta på hur vi använder dem vi har på bästa sätt i avvaktan på att vi bli fler poliser, säger Lennart Paulsson, lokalpolischef i Vällingby och tillägger:

– Vi kommer prioritera om en del av våra resurser från annan verksamhet för att öka vår närvaro och aktivitet på bland annat torget i Hässelby gård.

Lokal lägesbild

Just nu tar Vällingbypolisen och stadsdelsförvaltningen fram årets medborgarlöften som handlar om hur de gemensamt och var för sig ska arbeta med förebyggande mot kriminalitet. I det ingår att ta fram en lokal lägesbild.

Enligt Patrick Ungsäter, chef för polisområdet Stockholm Nord, ligger de lokala lägesbilderna sedan till grund för resursfördelningen mellan lokalpolisområdena.

– Först behöver vi en långsiktig lägesbild över vilka åtgärder som ska göras. Om det finns behov av ökade insatser till grova brott i Vällingby ska de få det stödet, säger Patrick Ungsäter.

Flera händelser på kort tid

13 januari. Två personer grips inne på fritidsgården Lyktan, misstänka för narkotikabrott. I samband med det hittas knark gömt inne på Lyktan. ”De drabbas för att de ligger vid torget”, sa kommunpolis Håkan Thor då till Hässelby Tidning.

15 februari. Skott avlossas mot en livsmedelsbutik på Ormängstorget. Polisen har i nuläget ingen misstänkt.

20 februari. Skott avlossas när en spelbutik i Hässelby gårds centrum rånas av två gärningsmän. Polisen ville i onsdags inte kommentera om någon är misstänkt för rånet.

Visa merVisa mindre