Förfallet. Sedan 1978 när Danderyds kommun tog över villan har den stått och förfallit. Nu ska man utreda villans framtid. Foto: Danderyds hembygdsförening/Danderyds kommun (kollage)

Nu ska Oskarsborgsvillan framtid utredas

Ännu en gammal villas framtid i Danderyd står på spel. Kommunen får nu i uppdrag att utreda om Oscarsborgsvillan ska rivas, rustas eller säljas. ”En utmaning”.

  • Publicerad 09:37, 29 jun 2022

Vi månar om vårt kulturarv, men det kan inte vara till vilken kostnad som helst.

Sedan länge har det varit oklart vad som ska hända med Oskarsborgsvillan vid Båtmanstorpet i Västra Danderyd, som ägs av kommunen. Redan 2017 kom man fram till att villan är förfallen och i behov av renovering.

Nu har kommunstyrelsen gett i uppdrag att utreda dess framtid.

– Det är ett hus som behöver mycket kärlek, så det är omfattande kostnader för renovering. Det är ett problem. Att äga ett sådant här hus är att sitta lite i en rävsax, och därför ska vi utreda, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Föreslogs rivas - 2017

Sedan 1978 har huset varit i kommunens ägo.

2017 gjordes en statusbesiktning av villan som visade att det fanns många brister. Fönster som saknar kitt, genomruttna brädor i takfoten och murket trä i grunden. Då kom man fram till att det skulle kosta mellan två och tre miljoner att renovera villan. I stället föreslogs att den skulle rivas – något som Danderyds hembygdsförening motsatte sig.

– Det var väldigt fint från början, men sedan tog över huset har man inte gjort något. Det är väldigt synd, säger Franciska Sieurin-Lönnqvist på Danderyds hembygdsförening.

Kulturhistorisk värde

2019 gjordes en antikvarisk undersökning av villan då Stockholms byggnadsantikvarier kom fram till att det kulturhistoriska värdet i villan motiverar en renovering.

Hembygdsföreningen. Franciska Sieurin-Lönnqvist från Danderyds hembygdsförening hoppas att villan kan räddas. Foto: Anton Kyhlbäck

2017. Bild från statusbesiktningen för fem år sedan. Foto: Danderyds kommun

Foto: Danderyds kommun

2019. En bild från hur villan såg ut för tre år sedan i samband med den antikvariska undersökningen av Oskarsborgsvillan. Foto: Danderyds kommun

Under åren som har gått har villan hyrts ut några gånger, bland annat till en motorförening och musikgrupper.

Något man skulle kunna göra igen, menar Franciska Sieurin-Lönnqvist.

– Kommunen skulle kunna ha en föreningslokal här och behålla det, på sikt. Vi hoppas verkligen att det här ska lösa sig på ett bra sätt och att det inte rivs, säger hon.

Intresset från möjliga verksamheter har dock varit svalt, menar Hanna Bocander (M).

– Det är ingen som har visat ett särskilt intresse för den här fastigheten, säger hon.

Om det blir en upprustning är oklart.

–  Det ska utredas nu. Det är många som vill att den ska stå kvar, och vi är inga rivningspåhejjare. Vi månar om vårt kulturarv, men det kan inte vara till vilken kostnad som helst.

Danderyds kommun har länge förvaltat den här villan, varför har man inte gjort något?

– Det är aldrig bra att något får stå och förfalla. Man har ett ansvar att ta hand om det man äger. Här har vi inte gjort det i den utsträckning som man borde, säger Hanna Bocander (M).

I slutet på 2022 ska kommunen återrapportera om vilka åtgärder som föreslås för villan.

Oskarsborgsvillan

Huset köptes 1978 av Danderyds kommun för 40 000 kronor. 40 000 kronor 1978 motsvarar cirka 160 000 kronor idag, enligt statistik från SCB.

1982 flyttade Djursholms motorklubb in i villan. Mer om villans historia under de närmaste 40 åren nås vid Danderyds hembygdsförening.