Spredfarbriken och den nya färgfabriken föreslås rivas. Foto: Johanna Kämpe

Nu ska ödehusens öde avgöras

Staden vill riva flera av de gamla industribyggnaderna i Lövholmen. Men några klassas som kulturhistoriskt viktiga. Den 14 december fattar stadsbyggnadsnämnden beslut i ärendet.

  • Publicerad 09:09, 14 dec 2018

Industribyggnaderna i Lövholmen har varit en lång följetong. Planer på att bygga bostäder finns – men då måste de gamla husen rivas. Nästa vecka ska ärendet upp i stadsbyggnadsnämnden.

Flera byggnader har kulturhistoriskt värde

Men på grund av områdets historia har flera utredningar behövt göras. Bland annat för att utreda vilka farliga ämnen från fabrikerna som finns i marken – men också för att slå fast platsens kulturhistoriska värde.

Byggnader markerade med rött har fastighetsägarna sökt om rivningslov för. Illustriation: Stockholms stad

Nu föreslår stadsbyggnadskontoret att nämnden ska besluta att riva Spredfabriken och nya färgfabriken (den största byggnaden markerad med rött till vänster i bilden ovan).

Bordlades senast

Det finns också en ansökan om att riva nitrolacksfabriken, garagebyggnaden och ångpannecentralens skorsten (övriga röda byggnader på bilden). Men där föreslår stadsbyggnadskontoret att politikerna ska säga nej till rivning.

Ärendet har tidigare varit uppe i stadsbyggnadsnämnden. Den 22 november bordlade nämnden ärendet, men nu ska det alltså tas upp igen. Den 14 december ska nämnden fatta beslut.