Mats Vikstrand, regionchef för samtliga skolor inom Frösunda Omsorg AB. Foto: Åsa Sommarström

Nu ska negativa trenden för Ikasus vända

Ikasus grundsärskola har dragits med en hel del problem de senaste åren. Skolinspektionen har vid flera tillfällen gett skolan förelägganden, och huvudmannen både förelägganden och hot om vite. Men nu har den negativa trenden vänt, tror verksamhetschefen Mats Vikstrand.

  • Publicerad 06:00, 5 jun 2018

Vallentuna är en av de kommuner som har allra högst anmälningsgrad till Skolinspektionen. Det är också här som grundsärskolan Ikasus ligger.


Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.


Mitt i har tidigare berättat om de problem som skolan, och dess huvudman Frösunda Omsorg AB, dragits med. Det har handlat om rektorslösa perioder, arga föräldrar och hot om vite från Skolinspektionen.

Ikasus är en av de grundsärskolor i länet som fått allra flest individanmälningar från privatpersoner mellan 2015 och 2017. Ingen av anmälningarna har dock lett till föreläggande.

Men utöver anmälningarna från privatpersoner har Skolinspektionen utfört regelbunden tillsyn, och funnit att skolan och huvudmannen brutit mot skollagen och inte utfört de åtgärder som krävs.

I ett beslut från december 2017 skriver Skolinspektionen att huvudmannen kommer föreläggas med ett vite om 1 500 000 kronor om de inte utfört åtgärderna innan den 20 augusti 2018. TiIl det ska läggas det hot om vite om 750 000 som föregick beslutet i december. Inget vite är ännu utdömt.

Förutom detta har skolan i sig fått förelägganden av Skolinspektionen, och man väntar nu på beslut efter en uppföljning i mars.

Välfungerande verksamhet

Mats Vikström är regionchef för samtliga skolor inom koncernen, och även tillförordnad rektor för Ikasus sedan den 4 april. 

Han vill inte uttala sig om varför skolan får så många anmälningar, men tycker att han ser en välfungerande verksamhet idag.

– Jag är ganska ny, men jag är väldigt nöjd över att vi har en kö till skolan och har föräldrar som hör av sig för att de hört mycket gott om Ikasus och Frösunda Omsorg, säger han.

Men Skolinspektionen har ju under den regelbundna tillsynen funnit en rad brister, vad säger du om det?

– De synpunkter som inspektionen haft nu senast har jag besvarat och haft en dialog med inspektioner om. Vi har en fungerande organisation med medarbetare på plats. Det som har hänt innan jag kom hit har jag svårt att ha någon uppfattning om.

Ett av de stora problemen ni dragits med är att ni i perioder varit utan rektor. Har ni löst det?

– Det börjar en ny rektor i augusti som aktivt har sökt sig hit och har lång erfarenhet av målgruppen. Det känns väldigt bra.

Fakta

Vallentuna i siffror

2015
Ärenden: 18
Beslutade: 15
Föreläggande: 2

2016
Ärenden: 20
Beslutade: 22(3)
Föreläggande: 2(1)

2017
Ärenden: 33
Beslutade: 30(1)
Föreläggande: 2(1)

*siffran inom parantes är det antal av totalen där anmälan gjordes året innan

Källa: Skolinspektionen
Visa merVisa mindre