Magelungen från Ågestabron. Martin Pach från Nomor tar vattenprov för att mäta vattenkvalitén. De närmsta åren ska sjön renas. Foto: Stefan Källstigen

Nu ska Magelungen bli renare

Mindre vass, mer fisk och nya gångvägar längs vattnet. Nu ska sjön Magelungen mellan Farsta och Huddinge renas för att få bukt på övergödningen.

  • Publicerad 05:00, 11 jun 2020

Magelungen, mellan Ågesta och Farsta, är övergödd och förgiftad sedan länge. För att rena sjön, så att den uppnår god vattenstatus, har nu Huddinge kommun och Stockholms stad kommit fram till en rad åtgärder som ska genomföras de närmsta åren.

Fosfor binds på botten

Det handlar till exempel om att bygga mellan 15 och 20 dagvattendammar och genomföra så kallad fosforfällning.

Det sistnämnda innebär kortfattat att fosfor som annars skulle läcka från botten binds fast på botten.

Dagvattendammarna anläggs för att vattnet inte ska bli övergött framöver, när vatten rinner ner i sjön från hus och vägar runt om.

Politikerna Katarina Luhr (MP) och Christian Ottosson (C) vid Ågestabron.

– Åtgärderna leder till att det inte kommer växa lika mycket vass i sjön framöver. Det blir mer plats över för att paddla kajak och åka skridskor och det blir ett bättre växt- och djurliv. Vi börjar med att förbättra vattenkvalitén, sedan kan det bli aktuellt med en ny badplats, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

De första åtgärderna påbörjas nästa år. År 2027 ska allt arbete vara färdigt. Totalt väntas reningen av sjön kosta mellan 160 och 220 miljoner kronor.

Tvätta inte bilen hemma

– Vi kommer få en trevligare närmiljö när arbetet är klart. Vi planerar också en ny badplats. Det blir även lättare för fiskarna att vandra mellan sjöarna. Arbetet är ännu viktigare när regionen växer och många bostäder byggs, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden i Huddinge.

Det kan anläggas ännu en strandpromenad vid Magelungen framöver.

Han uppmanar invånarna att inte bidra till övergödningen.

– Det handlar om många bäckar små, bokstavligt talat. Tvätta inte bilen hemma, för att ta ett exempel.

Fakta

Så ska Magelungen bli renare.

Några av åtgärderna som kan genomföras för att förbättra vattnet i Magelungen:

  • Fosforfällning.
  • Tillsyn av dagvattenhantering från miljöfarliga verksamheter och industriområden.
  • Tillsyn av miljöfarliga verksamheter, bland annat skjutbanan i Rågsved och Högdalstippen.
  • Tillsyn och eventuella reningsåtgärder från stora vägar och parkeringar, då dagvatten därifrån förorenar sjön.
  • Tillsyn av båtklubbar, till exempel Marieborgs båtklubb.
  • Tillsyn av enskilda avlopp.
Källa: Stockholms stad.
Visa merVisa mindre