Trafiken i Solna – den största boven. Foto: Mostphotos

Nu ska luften mätas på Råsundavägen

Solna stad arbetar mot bättre luft i staden – nu installerar staden egna luftmätare. På så sätt blir det enklare att vidta rätt åtgärder för bättre luftkvalitet.

  • Publicerad 09:11, 25 jan 2019

Under flera år har Solna stad gjort olika åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Trots det var luften i Solna sämst i Stockholm enligt mätningar under 2018. Trots detta har inte Solna gjort några egna mätningar, vilket bryter mot lagen. Något som Mitt i tidigare har rapporterat om.

Solna stad har däremot gjort flera åtgärder för att komma på rätsida med luftkvaliteten under de senaste åren. Några av dessa är utbyggnad av kollektivtrafiken, bättre cykelvägar och sänkt hastighet på ett tjugotal av stadens gator.

Nu meddelar Solna att en ny luftmätstation har installerats vid Råsundavägen. Den installerades vid årsskiftet och ska mäta halten av luftföroreningar över tid.

– För en hållbar tillväxt i Solna är det viktigt att vi säkerställer god luftkvalitet samtidigt som vi utvecklar transportsystem och kollektivtrafik. Staden har genomfört flera åtgärder för förbättrad luft, och den nya mätstationen ger oss ett viktigt underlag för riktade insatser framöver, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Risk för luftvägssjukdomar

Det är halten av luftföroreningarna kväveoxid (NO2) och partiklar (PM10) som ska mätas. Resultatet av luftmätningen kommer att utgöra ett viktigt underlag för stadens fortsatta arbete och ska följas upp över tid.

Den tunga trafiken i staden är den största boven och Victoria Johansson (MP), som är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, menar att Solna skulle kunna införa miljözoner.

– Ett exempel som skulle kunna bidra till renare luft i Solna är att införa miljözoner för tunga lastbilar, något som vi i den blågröna majoriteten har kommit överens om att utreda, säger Victoria Johansson.

Fakta

Kan försämra barns lungor

Partiklar (PM10) ökar risken för luftvägssjukdomar. Höga partikelhalter kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar samt försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn.

Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna, såsom irritation och nedsatt lungfunktion. Personer med astma är särskilt utsatta.

Enligt uppskattningar kan luftföroreningar bidra till 440-1390 förtida dödsfall per år i Stockholm län.

Källa: Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Trafikverket
Visa merVisa mindre