Ökad kompetens. Det ska äldreomsorgen i Sollentuna få, hoppas den politiska majoriteten (M, L, KD och C). Foto: Most Photos

Nu ska kompetensen höjas inom äldreomsorgen

Fler medarbetare i Sollentunas äldreomsorg ska få möjlighet att utbilda sig och höja sin kompetens.

  • Publicerad 16:30, 6 apr 2021

– Det är mycket positivt att vi kan höja kompetensen inom äldreomsorgen eftersom det både ger bättre kvalitet på verksamheterna och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning, säger Anna-Lena Johansson (L), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Det är vård- och omsorgsnämnden som tillsammans med kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ska ge möjlighet för fler att kunna utbilda och vidareutbilda sig inom äldreomsorgen, en satsning som finansieras av medel från extra statsbidrag.

Totalt nära 50 statliga miljoner till Sollentunas äldreomsorg

– Att ge fler möjlighet att utbilda sig till exempelvis undersköterska har långsiktigt goda effekter för både den enskilde medarbetaren, de äldre, verksamheterna och kommunen, säger Anders Manell (L), kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

På grund av pandemin har riksdag och regering infört extra statsbidrag till regioner och kommuner, varav flera riktar sig till äldreomsorgen och till att höja kompetensen bland äldreomsorgspersonalen.

Inventering av behoven

Medlen kan användas till kompetensutbildning av anställda inom äldreomsorgen, exempelvis så att vårdbiträden kan utbilda sig till undersköterskor och att undersköterskor kan utbilda sig till specialistsjuksköterskor.

Covid-19-pandemin har lett till att många har förlorat sin anställning då restriktionerna för att minska smittspridning har lett till att flera branscher har haft det svårt. Många av de som har förlorat sitt jobb har tidigare arbetat inom serviceyrken och har potential att göra stor nytta inom äldreomsorgen, menar majoriteten i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Hittills har emellertid ett relativt litet antal personer kunnat erbjudas plats inom den kommunala vuxenutbildningen inom ramen för de extra statsbidragen. Men nu ska avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad arbeta tillsammans med vård- och omsorgskontoret för att så många som möjligt ska erbjudas möjlighet att höja sin kompetens inom äldreomsorgen och öka chansen till anställning.

En inventering ska göras bland vård- och omsorgsutförarna i kommunen, för att kartlägga hur det står till med kompetenstillgång och kompetensbehov.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

SD vill ha neutral klädkod i regionen

Nyheter Ska vara fri från symboler som "riskerar väcka olust och oro" De lyckades inte få en regnbågsfri flaggpolicy, och ser heller inte ut att kunna stoppa slöjan. Sverigedemokraterna i Region Stockholm stöter på patrull i sin strävan att regionen ska vara "fri från...söndag 11/4 19:04

Symtomfri personal på äldreboenden var smittade

Nyheter Studie med antigentest avslöjar smittorisk Personal som gick till jobbet på äldreboenden i tron att de var friska var egentligen smittade av corona-viruset. Det visar en studie där personal vid 50 boenden i Region Stockholm har screenats med...söndag 11/4 13:15