Högst 48 timmar. Rasistiskt och sexistiskt klotter prioriteras och ska saneras ännu snabbare. Foto: Mostphotos

Nu ska klotter bort – inom 48 timmar

Efter anmälan ska klotter vara sanerat inom 48 timmar. Det är ett mål som Huddinge kommun har haft svårt att leva upp till. Men nu hoppas man att ett nytt avtal med ett klottersaneringsföretag ska göra målet till verklighet.

  • Publicerad 09:47, 27 jun 2019

Huddinge kommun har under flera år haft målet att klotter som anmäls ska vara borttaget inom 48 timmar.

I slutet av 2017 blev målet ännu mer officiellt när kommunfullmäktige antog en ny klotterpolicy.

Men än så länge har man inte lyckats nå upp till det ambitiösa målet.

– Det finns flera orsaker till det. För första har inte samarbetet med Huge och Huddinge samhällsfastigheter funkat. När det har varit svårt att fastställa vem som bär ansvaret har saneringen ibland hamnat mellan stolarna. Sen har kommunen inte haft bra utrustning eller riktig kompetens och pengarna har ibland tagit slut vilket lett till att man valt de enkla objekten och inte till exempel klotter på bergen vid badplatser, säger Ingalill Söderberg (DP), ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen.

Snabba på saneringen

Men sedan början av juni finns ett nytt avtal på plats som Ingalill Söderberg hoppas ska snabba på saneringen.

För första gången har kommunen gått ihop med de kommunala bostadsbolagen Huddinge samhällsfastigheter och Huge bostäder och tecknat ett avtal med ett privat saneringsföretag.

Inom 48 timmar från att saneringsbolaget fått in en anmälan ska klottret vara borta. Rasistiskt och sexistiskt klotter kommer att prioriteras och ska därmed saneras ännu snabbare.

”Rapport sammanställs”

Hur detta avtal ska leda till den halvering av saneringskostnaderna som kommunen har satt som mål fram till slutet av 2020 är ännu oklart.

– Vi får följa upp det. Men det som är bra med det här avtalet är att samma vägg inte behöver saneras flera gånger. Tidigare har kommunen sanerat sin del av väggen, Huge sin del och Huddinge samhällsfastigheter sin del, säger Ingalill Söderberg.

Det nya avtalet ska också innebära en bättre kartläggning av all skadegörelse i kommunen.

– När allt sanerades internt visste vi inte hur mycket det rörde sig om, var det satt, vilken typ, om det var affischer eller klotter till exempel. Men nu kommer en uppdragsrapport sammanställas för varje utfört uppdrag med bilder före och efter och information om var, hur stort och vilken typ, berättar Victor Mazilu, säkerhetssamordnare på kommunen.

Rapportera klotter

Huddinge kommun behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka allt klotter. En anmälan görs i kommunens app för felanmälan, på kommunens hemsida eller till kommunens servicecenter på 08-535 300 00.

Det nya avtalet innebär att det anlitade saneringsbolaget ska ha sanerat klottret inom 48 timmar från att felanmälan har kommit in till dem.