Även de röda bussarna ska gå snabbare. Foto: Linda Gren

Nu ska innerstans bussar gå snabbare

Staden, Regionen och Keolis vill snabba bussarna i innerstan och kollar på flera åtgärder.

  • Publicerad 07:20, 14 mar 2019

Tidigare har framkomlighetsåtgärderna för bussarna gällt stombussarna, men nu är tanken att även de röda trotjänarna ska få en del av kakan 10 miljoner kronor ska läggas i en specialsatsning där Regionen står för notan och staden tillsammans med Keolis jobbar fram hur de kulorna bäst kommer till användning.

KLART: SL:s bussar får fritt fram i korsningar

Nu skissar man på en rad förslag över hela innerstaden, där utbyggda eller slopade hållplatser och nya busskörfält på flera platser är några av åtgärderna på tapeten.

I maj väntas de definitiva åtgärderna spikas. De ska sedan genomföras redan i år.

– Syftet med projektet är att finansiera angelägna framkomlighetsåtgärder som ska öka bussarnas pålitlighet och minska resenärernas restid. Vi arbetar redan aktivt tillsammans med Stockholms stad idag men ofta med fokus på stombussarna. Detta projekt är ett gyllene tillfälle att även satsa resurser på övriga innerstadslinjer, som är minst lika viktiga i stadens blodomlopp, säger Astrid Adelsköld, framkomlighetschef på Keolis.

Här tittar man på åtgärder

Östermalm

Hållplats Hakberget för linje 72 mot Frihamnen kan slås ihop med hållplats Rigagatan och flyttas. Hållplatserna har för låg standard respektive och lågt användande. Nytt läge utreds.

Busskörfält på Sturegatan för norrgående trafik, antingen på hela eller delar av sträckan. Kan bli tidsbegränsat busskörfält eller permanent, exakt utformning diskuteras. Även placering av lastplatser och parkeringsplatser på sträckan ses över. Gäller linje 1, 55 och 75.

Ändrade taxiplatser vid Stureplan. Refugen justeras och trottoaren byggs ut för att begränsa möjligheten för dubbelparkering vilket idag orsakar framkomlighets- och säkerhetsproblem.

Södermalm

Fölägning av västra hållplatsen vid Londonviadukten. På grund av omläggningen av vissa Nacka/Värmdö-linjer till Skanstull och Medborgarplatsen samt nya linje 405 till Kungsholmen har antalet resenärer ökat kraftigt.

Kungsholmen

Ny hållplats i Fredhäll på linje 61 och 65. Nuvarande hållplats "Frödingsvägen" ligger på Rålambsvägen men flyttas till just Frödingsvägen.

Ändrad refug i korsningen Drottningholmsvägen/Lilla Västerbron så att linje 50 kan köra rakt fram.

Förlängning av hållplats Fleminggatan i sydgående riktning för linje 3, 4, 77.

Flytt av hållplas Rådhuset flyttas cirka 50 meter bakåt och byggs om för att förbättra framkomligheten. Gäller linje 54, 61 med flera.

Förlängning av hållplats Kungsholmstorg, i norr- och västgående riktning. Norrgående byggs om. Gäller linje 3, 50, 54, 61 med flera.

Hållplatsen vid Stadshagsplan byggs ut för att underlätta påstigning. Gäller linje 56.

Norrmalm/Vasastan

Karlbergsvägens två hållplatslägen i norrgående riktning för linje 3, 6, 67, 77 har slagits ihop. Det föreslås göras permanent genom att även flytta väderskydden.

Övergångsställe söder om S:t Eriksplan byggs om med refug för säkrare gåendemiljö och ökad framkomlighet för bussarna. Gäller linje 3, 4, 77.

Hållplats Rödabergsgatan rivs och utgår för linje 3 och 77 då hållplats Torsplan får ett nytt permanent läge längre söderut än idag. Tidplanen för denna åtgärd är dock beroende av att hållplats Torsplan flyttas först.

Refugbygge i korsningen Hamngatan/Norrlandsgatan för att "hjälpa högersvängande bilister, som idag ofta fastnar i kö i busskörfältet på Norrlandsgatan när de svänger". Ökar framkomligheten för linje 2 och korsningen generellt.

Visa merVisa mindre