Nu ska Hässelbyverket rivas för 1000 bostäder

Majoriteten har nu fått ja till att riva Hässelbyverket i Hässelby Strand, ja till 1000 nya bostäder vid vattnet och ja till nytt värmeverk i Lövsta.

  • Publicerad 16:36, 23 apr 2018

Det nya värmeverket, som ska ta plats där återvinningscentralen i Lövsta ligger idag, ska kunna försörja 200 000 lägenheter med värme och generera el till över 125 000 elbilar.

– Det här är ett stort kliv på vägen till ett Stockholm som värms utan fossila bränslen. Det här gör vi att vi också kan fasa ut kolanvändningen i staden, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd.

Byggstart av värmeverket planeras till 2020 och bedöms vara i drift 2023. Ett år efter nya verket varit igång beräknas saneringen i Hässelby Strand kunna påbörjas. Om allt går enligt planerna kan bostadsbygget i Hässelby Strand påbörjas 2025. Markanvisning ges till byggaktörer i samband med samråd under 2019.

Lövsta – lämpligaste platsen

Lövsta har efter flera utredningar av staden länge setts som den ideala platsen att placera ett nytt värmeverk, mycket för läget och att man kan använda samma bränsletransportvägar som Hässelbyverket använder sig av.

– Vi har utrett många andra placeringar, men ingen har de möjligheter för Stockholm som Lövsta ger, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.

Var återvinningscentralen ska flyttas är ännu oklart. Det planerade naturreservat får ge vika för värmeverket.

– Vi är väl medvetna om planerna på ett naturreservat och det ställer naturligtvis krav på hur vi agerar och bygger i området. Men vi ser gärna orörda grönytor kring vår anläggning och det intresset sammanfaller med reservatmålen, säger Anders Egelrud.