Nu ska grönlingen få egen tunnelbana

I onsdags klipptes bandet för Järfällas nyaste naturreservat Norra Igelbäcken. – Invigningen var väldigt välbesökt, säger Amanda Palmstierna (MP). Det visar att Järfällaborna bryr sig om sina grönområden.

  • Publicerad 15:07, 31 aug 2018

Norra Igelbäckens naturreservat är nu invigt. I och med detta är den gröna kilen från Stockholm hela vägen till Sigtuna, säkrad.

– Det är den sista pusselbiten som nu fallit på plats. Det här var planerat för längesedan men det har inte blivit av förrän koalitionen tillträdde, säger tekniska nämndens ordförande Amanda Palmstierna (MP).

Skyddad mark

Naturreservat är viktigt av fler olika anledningar enligt Amanda Palmstierna. Men det är speciellt två delar som är extra viktiga. Den ena är att man skyddar marken för all framtid och bestämmer sig för att inte bygga eller exploatera där.

Den andra är att man bestämmer sig för att satsa extra mycket på att sköta och förvalta området.

Tunnelbana för fiskar

Norra Igelbäcken är koordinerat med utbyggnaden av tunnelbanan och det som sker med reservatet ingår i en långsiktig åtgärdsplan.

På längre sikt kommer man till exempel ta bort de kulverteringar som idag leder Igelbäcken under mark.

– De ska tas bort så att det till exempel blir lättare för fisken grönlingen att ta sig fram. Det blir som att göra en tunnelbana för fiskar, säger Amanda Palmstierna.

Men redan nu jobbar man dels med att ta bort skräp, och dels med att ställa iordning stängsel och bänkar. Förhoppningen är att reservatet också ska leda till att ännu fler kommer ut i naturen.