Det var i slutet på förra året som Mitt i kunde berätta att kommunen slarvat med skötseln av kommunens konstgräsplaner. Stora mängder av de miljöfarliga granaterna, det vill säga det svarta gummit, hade hamnat i grundvattnet via brunnar i närheten av planerna. 

Fritidsförvaltningen hävdade att de installerat filter, vilket inte hade gjorts. Det slutade med kommunens miljökontor ansökte om begäran om vite. Fritidsförvaltningen fick betala 110 000 kronor för missen.

Efter röran tog förvaltningen in en konsult under våren som mycket riktigt konstaterade bristerna. 

– Det gav nyttig påminnelse om hur vi kan utveckla och förbättra vårt arbete med konstgräsplanerna, säger Roger Vintemar, fritidschef hos Järfälla kommun.

Mycket jobb

I rapporten framgår att underhålla planerna och granulaterna motsvarar en heltidstjänst – det alltså utöver underhåll och skötsel av planerna i övrigt. Nu har en ny handlingsplan klubbats och förvaltningen kommer att omfördela personalstyrkan så att tillräckligt med tid läggs på detta. 

– Jag tror att man i generellt i branschen har varit naiv i hur mycket underhåll och skötsel som krävs av konstgräsplaner. Frågan har synliggjort vad som krävs för att hålla anläggningar i bra skick. 

Vill fortsätta med konstgräs

Men på frågan om det i framtiden är lönt att satsa på konstgräsplaner är Roger Vintemars svar ändå tydligt. 

– Konstgräs ger stora vinster i antalet timmar de går att utnyttja. Och naturgräs behöver också mycket skötsel. Slår man ut det över tid, även med det underhåll som krävs, så vinner konstgräset i längden då man kan nyttja dem under större delar av året. 

Men är det motiverat att satsa så mycket på det här?

– Vi är 18 personer som jobbar inom driftsenheten och vi sköter en mängd olika anläggningar. Från vårt perspektiv är det viktigt med kultur och fritid i ett välfärdssamhälle och saker och ting måste också få kosta.