Katarina Luhr (MP) och Jimmy Dominius inspekterar färgen på en båt. Foto: Erik Simander

Nu ska giftet bort från stans båtar

Vet du om din båt är målad med giftig färg? Om en månad sjösätts många båtar i Stockholm, men innan dess bör de ha sanerats på rätt sätt så att inte giftiga metaller sprids i vattnet.

  • Publicerad 07:30, 6 apr 2018

Miljöförvaltningen besöker årligen Stockholms båtklubbar för att kontrollera båtarnas miljöpåverkan. Vid inspektionerna undersöks det hur verksamheterna kontrollerar hanteringen av båtarnas rengöring, båtbottenfärger och farligt avfall, oljeskiljare och liknande. Målet är att alla båtar som har hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade och biocidfria till år 2020.

Vi besökte Mälarhöjdens båtklubb för att diskutera saken med klubbens miljösamordnare Jimmy Dominius och miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

– Båtägarna här har tagit ett enormt ansvar och gjort ett fantastiskt jobb. Nu är 20 procent av båtarna helt skrovrena. Jag tror det här är en tidsfråga, om kanske fem år har vi inte det här problemet längre, säger Jimmy Dominius.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Med skrovren menas att farlig båtbottenfärg har avlägsnats. Problemet är bara hur man ska sanera båtarna på ett korrekt sätt utan att de giftiga metallerna sprids i jorden eller luften. Förra året blästrades sju båtar på klubben, men i år kommer man inte blästra någon. Blästring innebär att man med högt tryck blåser exempelvis sand mot båtbotten för att få bort färgen från ytan. Även om det är ett effektivt sätt att få bort båtbottenfärgen så är risken stor att dammet sprids i luften och ner i jorden.

– Vi rekommenderar att man skrapar eller slipar båten för att få bort färgen, säger Jimmy Dominius.

– Det viktigaste är att det finns en vilja att skydda vattnet. Att få bort de här båtbottenfärgerna är viktigt, det är ju från Mälaren vi får vårt dricksvatten, säger Katarina Luhr.

Utmaning att nå ut till båtägarna

Att besöka båtklubbarna är ett effektivt sätt att informera om båtarnas miljöpåverkan. Utmaningen är att nå dem som har båt på privat mark. Katarina Luhr menar att förhoppningen är att båtägare ska prata med varandra och på så sätt bli medvetna om båtbottenfärgerna.

– Genom att prata med ordförande för en båtklubb går det enkelt att nå ut till båtägarna. Alla de har ju hjärta för vattnet. Vi har sett en stor skillnad de senaste åren vilket är väldigt bra. Varenda burk giftig färg som inte används är en stor miljövinst, säger Katarina Luhr.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Den 5 maj är det dags för sjösättning i Mälarhöjden och intresset för båtklubbarna varierar år till år bland båtägare. Kötiden för att få ha sin båt i klubben ligger på mellan fem till sju år.

– Ibland har vi 40 nya medlemmar per år och ibland 20. Jag hoppas bara att de ideella allmännyttiga båtklubbarna finns kvar även i framtiden, säger Jimmy.

Farlig båtbottenfärg

Biocider är giftiga metaller och finns i farliga båtbottenfärger med syfte att förhindra påväxt på skrovet av exempelvis havstulpaner och alger. Sedan 1989 har färg innehållandes TBT, som är tennorganiska föreningar giftiga både för miljön och för människor, varit förbjuden för fritidsbåtar och sedan 2008 råder ett totalförbud för alla båtar att målas. De båtar som blivit målade med färgen innan förbudet har krav på sig att färgen avlägsnas.


Eftersom Mälaren består av sötvatten behövs inte båtbottenfärger med biocider då växtligheten sker i större utsträckning i saltare vatten. Därför bedriver miljöförvaltningen ett så kallat XRF-projekt med uppgift att mäta båtars metallhalter för att på så sätt ta reda på vilka båtar som behöver åtgärdas. Det gör det även enklare för båtklubbarna att påpeka detta för enskild båtägare om dennes båt innehåller halter av metall.

Källa: Transportstyrelsen, Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre