Proverna tas mellan den 8 och 18 oktober. Foto: Mostphotos

Nu ska gifterna i Vinterviken kartläggas

Att marken i Vinterviken innehåller gifter är inget nytt. Marken ska saneras, men innan dess vill staden ta reda på vilka ämnen som finns i marken. Nu pågår provtagning i marken.

  • Publicerad 15:31, 8 okt 2018

Den här och nästa vecka ska en entreprenör på uppdrag av Stockholms stad ta prover på marken i Vinterviken. Det är en förberedelse för den kommande saneringen av den förorenade marken. Provtagningen görs för att staden ska få reda på hur massorna som saneras ska tas bort och omhändertas.

Mitt i har tidigare berättat om föroreningarna i marken, rester från den gamla Nobelfabriken.

Provtagningen görs med en borrbandvagn, men kommer inte att låta och vibrera så pass mycket att det ska störa omgivningen.

Vintern 2012 varnade staden för föroreningarna i Vinterviken.

Senare under hösten ska staden även kontrollera ledningar för att se var och på vilket djup de ligger inför marksaneringen.