Nu ska fuktskadad skola klara inspektionen

Fuktskadad entrén och trapphus, och smuts i ventilationsrören är problem som Hjälmstaskolan har dragits med. På fredag beslutar Arbetsmiljöverket om kommunens åtgärder är tillräckliga för att slippa betala vite på minst 200 000 kronor.

  • Publicerad 11:20, 6 dec 2017

Regnvatten som rinner in genom entrén och ner längs trapphuset, läckage från avloppsrör, och ventilationssystem fyllda med smuts. Det var några av anmärkningarna som bidrog till att Hjälmstaskolan fick ett vitesföreläggande när skolans lokaler inspekterades i somras.

Sedan dess har reparationer utförts och problemet med inläckande regnvatten ska nu vara löst.

– Vi har bytt ut ett stuprör som orsakade fuktskador. Sen har vi dränerat om utvändigt, fuktisolerat och schaktat upp mot husfasaden, så vattnet faller undan, säger Björn Sundblad, fastighetschef på Vallentuna kommun.

Exempel på skador som skolan var ålagda att åtgärda till följd av regnvatten. Foto: Vallentuna kommun

Avstängd källare

Man har även rengjort ventilationsrören som var fyllda med smuts. Problem som kvarstår är källaren som också blev drabbad av fuktskador på grund av inträngande regnvatten. Där har väggarna slipats ned och golvmatta rivits bort.

Men eftersom ventilationen är för dålig är källarutrymmet avstängt tillsvidare tillsammans med ett omklädningsrum för personalen. Hur länge är oklart.

Planen är att köket på våningen ovanför ska renoveras inom snar framtid. I samband med köksrenoveringen kommer källaren att fixas till.

Återbesök på fredag

På fredag ska skolans åtgärder inspekteras av Arbetsmiljöverket. Och enligt Björn Sundblad ska grundskolans lokaler nu vara i så pass bra skick att vitesföreläggandet som utfärdades med beloppen 200 000 och 75 000 kronor, inte är aktuellt längre.

– Vi har stämt av löpande med Arbetsmiljöverket under hela hösten och fått godkänt på de åtgärder vi har genomfört. Det skulle förvåna mig om de nu skulle säga något annat.

Skador som skolans lokaler har fått efter inträngande regnvatten. Foto: Vallentuna kommun

Hittills har renoveringarna kostat Vallentuna kommun 4 miljoner kronor.

– Vi kände till alla dessa problem som har påpekats, och det var saker som vi hade tänkt att åtgärda. I våras togs ett politiskt beslut om att öka anslagen till underhåll av fastigheter med 35 miljoner kronor per år, vilket har varit betydelsefullt.

Fuktskadorna som drabbade skolan ska inte vara någon fara för elevernas och personalens hälsa, enligt Björn Sundblad.

– I mätningar av mikroorganismer, så ligger vi under gällande gränsvärden. Vi känner oss trygga med att säga att våra lokaler är trygga att visats i.