NÖJDA. "Det här kan nog bli riktigt trevligt", säger Harald och Gun Frostling som bor i Frösunda och brukar promenera i området fler gånger i veckan. Foto: Leif Oldenburg

Nu ska Frösundavik lyftas

Utegym, bastu, boulebana, lekplats – och ett strandbad. Det kan bli verklighet i Frösundavik om några år.

  • Publicerad 06:27, 26 mar 2019

Det här kan bli riktigt bra för friluftsliv och rekreation.

AKTIVITETER. Området kring Annelunds herrgård kan få både bastu, boule och tennisbana. Foto: Leif Oldenburg

I somras öppnade Solnas första kommunala strandbad vid Huvudsta strand. Alla var i stort sett överens om att strandbad nummer två borde ligga i Frösundavik.

Så blir det förmodligen också – och kanske mer än så. Enligt den utvecklingsplan som kommunstyrelsens blågröna majoritet godkände på måndagskvällen kan hela området norr om SAS-huset ner mot Brunnsviken om några år bli ett sammanhängande aktivitetsområde.

Utöver ett strandbad innehåller planen bland annat utegym, lekplats, bastu, grillplats, restaurang och en cykelverkstad.

Nöjda politiker

Kommunalråden Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) bor båda i Frösunda och har i flera år drivit på för ett kommunalt strandbad i Frösundavik.

– Det här kan bli riktigt bra för friluftsliv och rekreation och en plats som dessutom kan nyttjas året runt, säger Samuel Klippfalk (KD).

– Ett bra exempel på hur saker och ting faller på plats när man tar lite tid på sig och försöker hitta en helhetslösning, säger Peter Edholm.

Helhetslösningen består i att fastighetsbolaget Mengus genom Fastighets AB Solna Haga får bygga flera kontorsbyggnader utefter E4 mellan Frösundavik och Bergshamraleden. Den totala kontorsytan beräknas till cirka 25 000 kvadratmeter. I dag består större delen av området av parkeringsytor.

Enligt principöverenskommelsen med Solna stad ska Mengus ”ersätta staden för kostnader för byggnader av anläggningar på allmän plats”. I beslutsunderlaget skriver förvaltningen: ”Överenskommelsen innebär att Mengus tar den ekonomiska risken för projektet”.

Bara början

Bland de anläggningar som nämns på den preliminära kartplanen finns ett gym, en lekplats, ett bad och två bryggbad i direkt anslutning till Brunnsvikens strand. Längre upp, i parkområdet kring Annelunds herrgård, placeras odlingslotter, en tennisbana, en boulebana, en bastu och en cykelverkstad. I den preliminära planen finns även en grillplats inritad.

Hela området ligger inom nationalstadsparken och omfattas av speciella bestämmelser, vilket eventuellt kan försena processen.

– Det här är bara startskottet, säger Samuel Klippfalk.

Socialdemokraterna yrkade avslag på förslaget. I sin reservation, som även Vänsterpartiet anslöt sig till, påpekar S att de planerade kontorsbyggnaderna blir betydligt större än de som byggts på den gamla Råsundatomten.

"Vi anser att vi ska värna Nationalstadsparken. Den är unik i sin utformning och vi menar allvar med att värna dess natur- och kulturmiljö för framtida generationen. Då kan man inte acceptera omfattande byggnation och låta varje generation nagga parken lite i kanten och motivera det med luddiga motiv", skriver partiet i sin reservation..

Frösundavik

År 1985 förvärvade Solna stad Frösundaviksområdet av staten. Samma år köptes stora områden av SAS som uppförde sitt nya huvudkontor på platsen.

Annelund från 1770-talet var ursprungligen torp under Lilla Frösunda. "Den svenska gymnastikens fader" Per Henrik Ling köpte gården 1822 som i dag är byggnadsminne.

Ling var en föregångsman inom gymnastiken, även internationellt, och grundade Gymnastiska centralinstitutet 1813. Lings väg går förbi SAS huvudkontor fram till Annelund.

Visa merVisa mindre

KONTOR. Här är, efter E4 bort mot Bergshamraleden, är det tänkt att kontorsfastigheterna ska byggas. Foto: Leif Oldenburg