Stadens egna bilder från rivningen i Slakthusområdet. Foto: Stockholm stad

Nu ska fler hus rivas i Slakthusområdet

I vår ryker ytterligare fyra gamla industrikåkar i Slakthusområdet, bland annat en före detta charkfabrik och ett bageri från mitten av 1900-talet.

  • Publicerad 12:52, 13 jan 2020

För ett år sedan skrev vi om de första rivningarna i Slakthusområdet, byggnader som inte kommer att ingå i nya Söderstaden och Slakthusområdet. Totalt ska ett 30-tal gamla hus jämnas med marken och förra året togs beslut om cirka hälften av dem, i områdets västra-sydvästra del.

Hittills har en byggnad rivits, ett stort fryshus, och snart är det dags igen. I mitten av april startar nedmonteringen av fyra hus till i södra delen av området. Först ut är en fd charkuterifabrik uppförd 1946 på Rökerigatan 5-9 och parkeringshuset Palmfelt center. I slutet av 2020 rivs en fd styckningsfabrik på Slakthusgatan 10-18 uppförd 1969 och ett hus på Hallvägen 17-19, en fd bageribyggnad uppförd 1958. Rivningarna kommer att pågå fram till 2023.

Nya detaljplaner startas igång

De äldsta husen i området, med höga kulturvärden, sparas och rustas upp. Rivningarna ska ge plats åt både bostadsbyggande och byggandet av nya tunnelbaneuppgångar.

Under 2020 drar också arbetet med flera nya detaljplaner igång. Ett område är ”tunnelbanekvarteret”, som består av två planer. Den ena planen hanterar ny bebyggelse
i norra delen av området med entrétorg, hotell, kontor och lokaler i bottenvåningen för butiker och kaféer. Den andra möjliggör utbyggnad av ett bergrum under Arenavägen för en framtida ny tunnelbaneuppgång vid Globens galleria, med ned- och uppgång vid Arenavägen. Den planen kommer att jobbas fram i nära samarbete med Förvaltningen för utbyggd tunnelbanan, FUT.

Ytterligare planer påbörjas under året i de norra och centrala delarna av Slakthusområdet, men exakt hur de kommer att se ut är inte klart ännu.

– Det kommer att diskuteras mellan staden och de privata byggaktörer som äger befintliga hus på platsen, vi återkommer med mer information under året, säger Jenny Brolin, kommunikationsstrateg på exploateringskontoret.

LÄS ÄVEN: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/da-startar-stora-rivningen-av-slakthusomradet/reprlc!Qnhr7p5FX5GaJNZerV5EJg/

Nya Slakthusområdet

Slakthusområdet ska bli en stadsdel med 4 000 nya bostäder, en ny F-9-skola, gymnasieskola, idrottshall, förskolor, butiker och restauranger och företagslokaler. År 2022 börjar de första bostäderna att byggas och första inflyttning är planerad till år 2024. Byggstart för t-banehus år 2021. Hela området ska vara klart tidigast 2030.

Visionsbild. Förbindelse­hallen. Foto: Niras arkitekter