Trivsamt. Här kommer Solnaborna märka att det händer ett och annat. Foto: Leif Oldenburg

Nu ska fler firrar in i Råstasjön

Det är för få rovfiskar i Råstasjön – därför byts nu betong mot sten. – Utöver de ekologiska vinsterna får Solnaborna en vacker och trivsam plats att vistas på, säger stadens Martin Båth.

  • Publicerad 05:15, 16 jul 2022

Hela Råsta­ån är full med musslor som kommer att göra stor nytta

Vid Råstasjöns utlopp finns i dag Råstadammen, en betongdamm som hindrar fiskar och andra vattenlevande djur att ta sig in i sjön.

I stället för betong blir det nu en vattenmiljö med stenar.

Staden ska nämligen sätta in en ny sjötröskel och utlopp med porlande vatten som gör det lättare för fiskarna att vandra ända från Brunns­viken till Råstasjön där de kan få en bra plats att leka. 

Porlande vatten

– Utöver de ekologiska vinsterna får Solnaborna en vacker och trivsam plats att vistas på. I stället för en igenvuxen betongdamm med stillastående vatten kommer vi att kunna höra ljudet av porlande vatten och se fiskar simma upp i sjön, säger Martin Båth, projektledare vid tekniska förvaltningen i en kommentar på stadens hemsida.

Målet är mer rovfisk i sjön och en bra plats för fiskar att föröka sig på. Men också att Solnaborna alltså får det lite mysigare på promenaden vid sjön.

Även musslorna, som i dag finns i stora mängder vid dammen, kommer att kunna ta sig vidare till sjön.

Mussellarver klamrar sig nämligen fast på fiskarnas gälar.

– Hela Råstaån är full med musslor som kommer att göra stor nytta som naturliga reningsverk i sjön. Med den nya sjötröskeln kan vattenkvaliteten i Råstasjön förbättras, säger Linda Svensson, limnolog vid Solna stad.

Åtgärderna förväntas förbättra vattenkvaliteten i sjön då risken för igenväxning minskar vilket också ska gynna fågellivet.

Arbetet med att skapa sjötröskeln påbörjas i juli och beräknas vara klart under hösten.

Mycket musslor också

Det finns även större dammussla och allmän dammussla i Råstasjön och Råstaån.

Fiskar som försöker simma mot vattenströmmen från Brunnsviken upp mot Råstasjön är värddjur för mussellarver. När fiskarna inte kunnat ta sig in i sjön har larvern släppt från sin plats på fiskarna gälar, nedanför dammen, och där har det skapats en stor population av musslor.

Solna stad har försökt flytta så många som möjligt av dessa upp i sjön för att rädda de som levt där. Efter färdigställandet av ny sjötröskel så kommer musslorna kunna flytta tillbaka om de vill eller så fortlever de i sjön.

Visa merVisa mindre