Skivhus. De fyra skivhusen som omvandlas till bostäder ligger i ett område som har den näst högsta kulturhistoriska klassificeringen. Foto: Anders Björklund

Nu ska Farstas kontor bli bostäder

Telestaden i Farsta tar ett viktigt steg framåt. Första detaljplanen med cirka 460 nya bostäder vid Telias gamla kontorshus har fått grönt ljus.

  • Publicerad 08:24, 19 jul 2022

Stadsmuseet har nu gett sin välsignelse till planen

– Det blir sannolikt en blandning av bostadsrätter och hyresrätter, säger projektchefen Per Högdin.

Planeringen för ombyggnation och byggen i området som bedöms ha höga kulturhistoriska värden har pågått sedan 2014. Under 2017 var staden och byggbolagen Rikshem och Ikano oeniga kring föravtalen till projektet vilket fördröjde processen.

Börjar i höst

Men i juni vann första detaljplanen för Telestaden med Telias gamla kontorshus längs med Nynäsvägen laga kraft.

– Visst hade vi hoppats att det skulle gå snabbare med första detaljplanen, men nu är den på plats, säger Telestadens projektchef Per Högdin.

I höst ska bygget av ny infrastruktur med ledningar av olika slag påbörjas. Därefter väntar rivning av de låga husen mellan de karaktäristiska skivhusen och sedan börjar skivhusen omvandlas från kontor till bostäder liksom byggen av nya hus.

– Vi tror på rivning nästa vår och ombyggnationer och nybyggnationer nästa höst.

När området förvandlas från företagsområde till bostadsområde tas hänsyn till kulturmiljön i området. Teletornet som anses sakna möjlig användning rivs, men byggbolagen hade till exempel tidigare ett önskemål om att göra fler balkonger på skivhusen.

– Det har inte varit någon stor fråga för oss, men visst vore det önskvärt med balkonger på båda sidor husen. Samtidigt ska igenkänningen av området bibehållas.

Grannar. Bredvid området som Rikshem och Ikano ska bebygga ligger Peabs Teleterassen som redan är klart. Foto: Anders Björklund

Skivhus. De fyra skivhusen som omvandlas till bostäder ligger i ett område som har den näst högsta kulturhistoriska klassificeringen. Foto: Anders Björklund

Skivhus. De fyra skivhusen som omvandlas till bostäder ligger i ett område som har den näst högsta kulturhistoriska klassificeringen. Foto: Anders Björklund

Skydda mot buller

I stället tillåts balkonger i sydöstläge på de tre nordligaste skivhusen. På det sydligaste huset blir det balkonger åt nordöst. På så sätt blir intrycket av området bibehållet för bilisterna som kommer på Nynäsvägen från båda håll.

– Stadsmuseet har nu gett sin välsignelse till planen, säger Per Högdin.

Byggen av nya hus som länkar samman skivhusen ska skydda innergårdarna mot buller från Nynäsvägen. Boendeformen för de 460 lägenheterna är ännu inte bestämd, men enligt Per Högdin lutar det åt en blandning av bostadsrätter och hyresrätter.

– Vi tittar på båda alternativen, säger Per Högdin.

Skivhus. De fyra skivhusen som omvandlas till bostäder ligger i ett område som har den näst högsta kulturhistoriska klassificeringen. Foto: Anders Björklund

Telestaden

I Telestaden planeras 2 000 bostäder, skola, förskolor, butiker, kontor, parker, gator, stråk och torg. Den första klara detaljplanen, Vitsand norra, innehåller cirka 460 bostäder. Den andra etappen med Vitsand södra och Mårbacka väntas bli antagen nästa sommar.

Vitsand norra är grönklassat av stadsmuseet vilket är den näst högsta kulturhistoriska klassificeringen.

Mellan skivhusen byggs nya hus som länkar samman de äldre byggnaderna.

Ett friliggande bostadshus uppförs närmre äldre bebyggelsen på Östmarksgatan. I gamla personalmatsalen blir det F-3 skola.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Grannar. Bredvid området som Rikshem och Ikano ska bebygga ligger Peabs Teleterassen som redan är klart. Foto: Anders Björklund