Fler cyklar. De senaste 15 åren har cyklingen fördubblats i Stockholm, enligt trafikkontoret. Foto: Mostphotos

Nu ska du enklare ta dig fram på cykel i Spånga

Staden ska besluta om en ny cykelplan. I Spånga, liksom i resten av stan, är tanken att det ska bli enklare att cykla till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter.

  • Publicerad 12:00, 21 apr 2021

Cykelplanen är en lista över vilka gator, och i vilken ordning, staden vill prioritera när nya cykelbanor ska byggas eller befintliga ska byggas ut.

I just Spånga lyfts sex cykelstråk fram i stans nya cykelplan.

Sörgårdsvägen som hittills ingått i det som kallas huvudnätet är på förslag att prioriteras upp till högsta prioritet och bli ett primärt stråk. Vinstavägen, som är ett primärt stråk, föreslås prioriteras ned och ingå i huvudnätet.

Ett primärt cykelstråk är ett prioriterat cykelstråk, lika med att det är cykelstråk staden prioriterar vid utbyggnad av cykelbanor, underhåll av cykelbanor etcetera.

Kan få högre prio

Sträckan Bromstensvägen norrut, Finspångsgatan i Lunda och vidare norrut mot kommungränsen till Järfälla är en annan cykelväg som är på förslag att få högsta prioritet, primärt stråk. Cykelstråket är en koppling mellan Spånga station och Barkarby.

Även en kort sträcka av Spånga kyrkväg, som länkar ihop Bromstensvägen och Spångaviadukten för cyklister, är på förslag att få högsta prioritet, ett primärt stråk, .

Solhemsvägen är på förslag att prioriteras som en del av det mer ordinära cykelnätet. Att underlätta för cyklister på sträckan skulle öka tillgängligheten för cyklister på väg till Spånga gymnasium, Solhemsskolan och Spångahallen, enligt förslaget.

Trafiknämnden väntas besluta om cykelplanen den 22 april. Därefter skickas planen ut på remiss.

Foto: Mostphotos

Plan till 2040

Den nya cykelplanen är tänkt att gälla till 2040.

I stora delar av Stockholm finns en cykelinfrakstruktur men cykling sker även i blandtrafik.

Cykelplanen ska underlätta för vardagscykling och få fler människor med olika förutsättning att vilja och våga cykla.

Källa: Ur cykelplanen Cykelstaden

Visa merVisa mindre