Fler cyklar. De senaste 15 åren har cyklingen fördubblats i Stockholm, enligt trafikkontoret. Foto: Mostphotos

Nu ska du enklare ta dig fram på cykel i Bromma

Staden ska besluta om en ny cykelplan. I Bromma, liksom i resten av stan, är tanken att det ska bli enklare att cykla till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter.

  • Publicerad 11:20, 21 apr 2021

Cykelplanen är en lista över vilka gator, och i vilken ordning, staden vill prioritera när nya cykelbanor ska byggas eller befintliga ska byggas ut.

I just Bromma lyfts åtta cykelstråk fram i nya cykelplanen, varav nästan alla är helt nya.

Bland annat föreslås en ny sträckning längs Ankarstocksvägen och Sulkyvägen på gränsen mot Sundbyberg. Likaså ett stråk mellan Bällstavägen och den nya bebyggelsen vid Solvalla, som kopplas samman med tidigare nämnda länk längs Sulkyvägen.

Vidare föreslås en ny sträcka genom Ulvsunda, anpassad till en ny planerad huvudgata. Delar av den befintliga dragningen i området ska i samma veva utgå.

Under Drottningholmsvägen

Även Alviks strand föreslås få en ny sträckning, som binder samman stråket vid Runda Vägen med sträckan längs Gustavslundsvägen. Det här öppnar också för en alternativ passage mellan Alviks strand och Traneberg, under Drottningholmsvägen och tunnelbanan.

På skisstadiet finns också en tänkt kompletterande sträcka från Brommaplan bort mot Riksby. Ytterligare nya sträckningar som föreslås är dels en längs Vultejusvägen, dels en längs Gliavägen mellan Bromma kyrka och Riksby.

När det gäller Riksby finns dessutom tankar om att flytta den existerande dragningen längs Linta gårdsväg till en ny planerad huvudgata i området.

Trafiknämnden väntas besluta om cykelplanen den 22 april. Därefter skickas planen ut på remiss.

Förslaget: Fixa barnfria badplatser i Stockholm

Plan till 2040

Den nya cykelplanen är tänkt att gälla till 2040.

I stora delar av Stockholm finns en cykelinfrakstruktur men cykling sker även i blandtrafik.

Cykelplanen ska underlätta för vardagscykling och få fler människor med olika förutsättning att vilja och våga cykla.

Källa: Ur cykelplanen Cykelstaden

Visa merVisa mindre