Ansökan ska granskas av länsstyrelsen för att se till att produktionen klarar miljökraven kring bland annat utsläpp och buller. Foto: Mostphotos

Nu ska det bli ännu mer Coca cola från Jordbro

År 2028 vill Coca-Cola att deras anläggning i Jordbro ska nå maximal kapacitet. 590 miljoner liter om året, istället för de 346 miljoner som producerades 2017. Det skulle innebära att de närmar sig taket i vattenavtalet de har med kommunen.

  • Publicerad 13:04, 8 aug 2019

1997 tävlade 29 kommuner om att få Coca-Colas anläggning placerade hos just dem.

Valet föll på Haninge, och anläggningen i Jordbro är både Coca-Cola European Partners huvudsäte och enda produktionsanläggning i Sverige. Där jobbar de flesta av företagets totalt 700 anställda i landet.

 

Coca colas fabrik i Jordbro invigdes 1998. Foto: Julio C Saint Just

Medan anläggningen 2017 producerade 346 miljoner liter har den en maxkapacitet på 590 miljoner per år.

Nu ansöker man om att öka produktionen och nå maxtaket år 2028.

Kontroll av buller, utsläpp, och energianvändning

Ökningen ska bli möjlig genom ett ”fullt utnyttjande av befintlig produktionsutrustning” som det står i ansökan. Det vill säga genom att effektivisera och maximera den anläggning man redan har, inte bygga nytt eller expandera.

Det är länsstyrelsen som går igenom ansökan, och poängen med hela processen är att produktionen ska klara kraven i Miljöbalken.

Främst handlar det om bullernivåer från fläktutrustning, mängden utsläpp, hur mycket trafiken påverkas, och vatten samt energianvändning.

Närmar sig taket i vattenavtalet

Anläggningen i Jordbro köper nästan allt sitt vatten av Haninge kommun. De får i sin tur det mesta av sitt från Stockholm Vatten, som tar det från Mälaren.

I dag har Coca-Cola ett avtal med kommunen på att som mest få använda 1 269 000 kubikmeter vatten per år.

Coca cola vill öka taken i fabriken. Foto: Mattias Holgersson

Med dagens produktion ligger man långt under den siffran. Producerar man 590 miljoner liter förväntas man däremot närma sig, men inte överstiga den.

Samtidigt effektiviserar anläggningen sin vattenförbrukning varje år.

När den stod klar 1997 gick 2,9 liter vatten åt för varje liter läskedryck. I slutet av 2017 var siffran 1,4 liter, och till 2028 vill de ha minskat den ytterligare.

Ansökan är nu ute på remiss. Sista dagen att skicka in yttranden är den 21 augusti. Efter det ska ansökan prövas, och länsstyrelsen ta sitt beslut.