Nu ska cyklisterna få plats på Strömbron

Bilister, vik hädan. Nu tas två bilkörfält på Strömbron och Stallgatan bort för att ge plats åt fotgängare och cyklister.

  • Publicerad 13:02, 2 maj 2017

Den hårt trafikerade korsningen mellan Strömbron, Strömgatan och Kungsträdgårdsgatan har länge varit en av Vasastans krångligaste trafikplatser. Trängseln mellan fotgängare och cyklister har orsakat konflikter – och flera olyckor.

Ett körfält tas bort

Nu ska det bli stopp på kaoset.

I dag, 2 maj, startar arbetet med att ersätta ett av bilfälten på Strömbron med ett upphöjt cykelkörfält och att bredda trottoaren längs Strömbrons östra sida. I korsningen mellan Strömbron och Kungsträdgårdsgatan skapas mer plats vid trafikljusen för att undvika konflikter mellan gående och cyklister.

Dessutom försvinner ett av de två körfälten på Stallgatan till förmån för en cykelbana. Som en del av projektet kommer även den signalreglerade korsningen mellan Stallgatan och Blaiseholmstorg att försvinna.

Flera cykelprojekt på gång

På tisdagen satte arbetena igång. Först ut blir åtgärderna mellan Strömbron och Stallgatan, som ska vara färdiga under 2018.

– I dag räcker inte sträckorna till för alla som går och cyklar och det blir också onödiga konflikter mellan gående och cyklister. Nu bygger vi ut för att göra det säkrare, anpassar för att ännu fler ska få plats att gå och cykla samt minskar konflikterna mellan olika trafikanter, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Nästa år planeras nya cykelfält och upprustning av Skeppsbron och sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybrokajen via Arsenalsgatan.

Fakta

Cykelsatsningar i Vasastan under 2017-2020

Strömbron ska man bredda gång- och cykelbanan på bron. Ett bilfält i nordlig riktning försvinner på bron och även på Stallgatan. Längs med Odengatan planeras enklare åtgärder för att förbättra cykeltrafiken.

Längs med Vasagatan planerar man att bredare cykelbanor med fler träd. Man breddar också Östra Järnvägsgatan, anlägger nya cykelbanor kring Norra Bantorget samt på Upplandsgatan. Byggandet förväntas pågå mellan 2018 och 2019.

Längs Torsgatan planeras det enkelriktade cykelbanor med upphöjda överfarter vid korsningar mellan Norra Bantorget och Sankt Eriksplan. Kommer att utföras i etapper med start vintern 2017/2018. Kring Gustav Adolfs torg blir det dels bredare och nya cykelbanor samt en tydligare separering mellan gående och cyklister. Genomförandebeslut planeras fattas under våren.

Utredning om vilka cykelåtgärder som kan göras på Sveavägen kan bli aktuellt under 2018. Trafikkontoret har utrett möjligheterna till en cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken, avrapportering ska ske våren 2017.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre